PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Năm sinh: 1984
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Email: datlq@vnu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 37547506
Researchgate/Google Scholar
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
PGS. TS. Lưu Quốc Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế Chính trị, tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2007; Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Nam Đài Loan năm 2009; Tiến sĩ về Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan năm 2013. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm: ứng dụng lý thuyết tập mờ và tập neutrosophic, các mô hình ra quyết đinh đa tiêu chuẩn, năng lượng tái tạo, Internet vạn vật. TS. Lưu Quốc Đạt hiện đang là Phó trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Năm 2022, PGS.TS. Lưu Quốc Đạt được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành kinh tế, chuyên ngành Quản trị - Quản lý.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Đại học khoa học và kỹ thuật quốc gia Đài Loan, Đài Loan (2013);
Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nam Đài Loan, Đài Loan (2009);
Cử nhân Kinh tế chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội (2007).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY
Ra quyết định tối ưu trong kinh tế và quản trị; kinh tế số; phát triển kinh tế bền vững.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2014-2015; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2015-2016; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2016-2017; Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2016-2017; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN Năm 2017; Điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015-2020; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2014-2015; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2015-2016; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giai đoạn 2015-2020; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2019-2020; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2019; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2020-2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021.