Học bổng Postdoc


HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH, THỰC TẬP SINH SAU TIẾN SĨ CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC


ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG VÀ CÁCH ĐĂNG KÍ
Được ra mắt và chính thức đi vào hoạt động từ 0h00' ngày 01/12/2021, với tôn chỉ “Ươm mầm tài năng và kết nối đam mê nghiên cứu khoa học” để tạo ra một “VNU' s researchers talent pool” - cung cấp nguồn lực đa dạng, giàu tư duy đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, tiên phong và chủ động kiến tạo cho Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đến năm 2030, tầm nhìn 2045, "Kênh thông tin học bổng" là một thành phần quan trọng trong Mạng kết nối Tài năng ĐHQGHN (VNU’s Talent Network) - Cổng thông tin chính thức để triển khai các chương trình, đề án, dự án và chính sách của ĐQHGHN về ươm tạo, thu hút và trọng dụng tài năng khoa học của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, VNU’s Talent Network là diễn đàn chia sẻ, gắn kết những người làm chính sách, những người có khả năng hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế với các nhà khoa học và người học của ĐHQGHN.

VNU’s Talent Network sẽ phát triển theo 4 trục tương ứng với 4 hoạt động chính:
 • (i) Phát hiện - Tìm kiếm học sinh, sinh viên tài năng KH&CN và hỗ trợ học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn;
 • (ii) Thu hút - Triển khai học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh sau tiến sĩ; chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên;
 • (iii) Ươm tạo nhà khoa học - Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu;
 • (iv) Đãi ngộ - Thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN hằng năm.
I. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh
1. Đối tượng đăng ký
Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu sinh là thí sinh có nguyện vọng dự tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo Quy định này và Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Điều kiện đăng ký
 • Tuổi không quá 40 tính đến ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh;
 • Có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ đạt tối thiểu từ 2.80 trở lên đối với ứng viên dự tuyển từ thạc sĩ; có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học đạt tối thiểu từ 2.80 trở lên đối với ứng viên dự tuyển từ cử nhân;
 • Có đề cương nghiên cứu, trong đó dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa đào tạo tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian đào tạo, nghiên cứu sinh là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác);
 • Có nhà khoa học có uy tín bảo trợ giới thiệu. Nhà khoa học bảo trợ không nhất thiết là người hướng dẫn luận án của nghiên cứu sinh;
 • Cam kết thực hiện các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội về xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục 1);
 • Ngoài các điều kiện trên, ứng viên là thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; nghiên cứu sinh đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất từ 18 tháng trở lên trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng.
II. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét cấp học bổng thực tập sinh
1. Đối tượng đăng ký
Ứng viên đăng ký học bổng thực tập sinh có thể là người ở trong hoặc ngoài nước, trong hoặc ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, có năng lực nghiên cứu tốt, đề cương nghiên cứu phù hợp và có nhà khoa học nhận làm người hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu.

2. Điều kiện đăng ký
 • Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
 • Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu;
 • Tuổi không quá 45 tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • Được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tính từ ngày quyết định công nhận học vị đến ngày đăng ký dự tuyển;
 • Có đề cương nghiên cứu, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội; dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa thực tập sau tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian thực tập, thực tập sinh là tác giả chính của các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus được xếp hạng từ Q2 trở lên; số lượng công bố tương ứng với thời gian của khóa thực tập (tối thiểu 01 bài/năm);
 • Có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận làm người hướng dẫn trong thời gian thực tập sinh;
 • Cam kết thực hiện các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội về xét cấp học bổng cho thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục 1). 
Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và thực tập sau tiến sỹ

Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và thực tập sau tiến sỹ

(VNU) Ngày 19/11/2021, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau Tiến sỹ ở ĐHQGHN. Đây là một quyết định mang tính lịch sử và đột phá. Quyết định này sẽ có ý nghĩa và tác động rất lớn, sẽ tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. 
Chương Trình Học Bổng Học Giả Fulbright Việt Nam năm 2023

Chương Trình Học Bổng Học Giả Fulbright Việt Nam năm 2023

(ĐSQ Hoa Kỳ) Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm các ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm 2023. Chương trình cung cấp khoản tài trợ cho các học giả Việt Nam đến giảng dạy và / hoặc thực hiện nghiên cứu tại các tổ chức hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong 5 tháng (tài trợ một học kỳ) hoặc 9 tháng (tài trợ hai học kỳ).
Học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN

Học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN

Ngày 19/5/2022, tại trụ sở Hòa Lạc, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN.
Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Điểm nhấn trong năm 2022, Quỹ sẽ tăng gấp đôi số lượng Học bổng sau Tiến sĩ.