Thông tin liên hệ

TT

CÁC NHÓM TƯ VẤN HỌC BỔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO NHÀ KHOA HỌC TRẺ

TT

CÁC NHÓM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO NHÀ KHOA HỌC TRẺ

1)

Nhóm tư vấn học bổng đại học 2022

Tên nhóm: YSIP-HBĐH (2022)

https://zalo.me/g/brjbea356

5)

5) YSIP-Tư vấn NCKH (2022)

https://zalo.me/g/beotzf188

2)

Nhóm tư vấn học bổng tiến sĩ 2022:

Tên nhóm: YSIP-HBTS (2022)

https://zalo.me/g/juvbxh621

6)

6) YSIP-Tiếp nhận thông tin(2022)

Link: https://zalo.me/g/ddxkqu656

3)

Nhóm tư vấn học bổng sau tiến sĩ 2022:

Tên nhóm: YSIP-HB sau TS (2022)

https://zalo.me/g/xsbpfz261

7)

7) YSIP-Đề xuất giải pháp(2022)

Link: https://zalo.me/g/yhlffy045

4)

Nhóm tư vấn học bổng thạc sĩ 2022:

Tên nhóm: YSIP_HBThS (2022)

https://zalo.me/g/mencod993

 

 

 


Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực – ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà G8, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 66.841.732
Email: hdc@vnu.edu.vn
Website: http://hdc.vnu.edu.vn/
Fanpage: facebook.com/HDC.EDU.VN
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*