Tài trợ học bổng


Kính gửi: Quý Đối tác

Sự phát triển của kinh tế số - kinh tế tri thức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và toàn cầu hoá đặt ra yêu cầu phải phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bồi dưỡng nhân tài đặc biệt là các ngành kỹ thuật công nghệ để đưa Việt Nam tăng tốc, bứt phá đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2025.

Với sứ mệnh và trách nhiệm của đại học hàng đầu đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo đặc thù theo hướng cá thể hoá nhằm ươm tạo các tài năng khoa học trẻ đạt chuẩn quốc tế, góp phần hình thành các đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành để dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước. 

Để hiện thực hoá mục tiêu này, trong xu hướng tự chủ chịu trách nhiệm, ĐHQGHN thành lập Quỹ học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên sau đại học, các nhà khoa học trẻ để giúp các sinh viên tiếp tục theo đuổi ước mơ, các nhà khoa học trẻ có điều kiện thực hiện nghiên cứu ngang tầm quốc tế. 

Tuy nhiên, nguồn lực dành cho việc đào tạo, ươm mầm các tài năng trẻ của cơ sở giáo dục đại học còn hạn chế. Chính vì vậy, ĐHQGHN mong muốn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của Doanh nghiệp - lực lượng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển đất nước thời gian qua và luôn chăm lo công tác an sinh xã hội, đầu tư cho phát triển cộng đồng. Sự tài trợ này là những đóng góp thiết thực, có tính chiến lược của Doanh nghiệp cho sự phát triển lâu dài, bền vững của nền giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ quốc gia. 

Kính chúc Quý Doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh; chúc Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.
GS.TS. Lê Quân.
Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.