Giới thiệu Về Kênh ươm tạo nhà khoa học trẻ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - NƠI ƯƠM TẠO NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG

Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại ĐHQGHN và các trường đại học uy tín. Hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xuất phát từ thực tế đó, ĐHQGHN đã phê duyệt Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN” nhằm cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. ĐHQGHN sẽ xây dựng, thực hiện các gói chính sách hỗ trợ tài chính, bảo trợ khoa học đối với các đối tượng tham gia các chương trình ươm tạo, bảo đảm các đối tượng tham gia có cơ hội tiếp cận, được hưởng các chương trình học bổng của đơn vị đào tạo, của Chính phủ hoặc của nước ngoài trong quá trình nghiên cứu, đào tạo; có được sự bảo trợ khoa học từ nhà khoa học có uy tín, từ cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong hay ngoài nước để có thể thực hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu tiếp theo.
Với khẩu hiệu hành động “Đến Đại học Quốc gia Hà Nội để trở thành Nhà khoa học”, mọi học sinh, sinh viên, các bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo, có mong muốn trở thành nhà khoa học và đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực sẽ được tham gia chương trình của ĐHQGHN. Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN được triển khai đồng bộ từ việc hướng nghiệp và thu hút học sinh giỏi từ các trường THPT, đào tạo đại học, sau đại học, sau tiến sĩ tại ĐHQGHN và các đối tác quốc tế, tuyển dụng, bố trí sử dụng và phát triển.
Mục tiêu của đề án là đến năm 2025 dự kiến sẽ có 1.000 suất học bổng đại học và thạc sĩ; 300 suất học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ; 500 người được học tập và thực tập ở các đối tác quốc tế; 500 người được tuyển dụng.

 
PGS.TS. NGUYỄN HIỆU, CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN

Ban điều hành

GS. Lê Quân

GS. Lê Quân

TS. Trương Việt Hà

TS. Trương Việt Hà

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

PGS. TS. Vũ Văn Tích

PGS. TS. Vũ Văn Tích

TS. Trần Quốc Bình

TS. Trần Quốc Bình

TS. Trương Ngọc Kiểm

TS. Trương Ngọc Kiểm

PGS.TS Đào Thanh Trường

PGS.TS Đào Thanh Trường

Ths. Đỗ Hoàng Nam

Ths. Đỗ Hoàng Nam

Các Tiểu ban chuyên môn

 
Ban Tư vấn học bổng đại học  
 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

1

Trần Quốc Bình

Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

2

Lê Tuấn Anh

Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

3

Trần Thị Thanh Tú

Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư; Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển ĐHQGHN

4

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Trưởng Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn


Ban Tư vấn học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ
 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

1

Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo

2

Trương Việt Hà

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, kiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

3

Cấn Thị Thanh Hương

Chuyên viên chính, Ban Đào tạo

4

Ngô Thị Trang

Chuyên viên, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực


Ban Tư vấn học học thuật
 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Vũ Văn Tích

Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ

2

Đào Thanh Trường

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trưởng Ban điều hành Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

3

Lưu Quốc Đạt

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế

4

Phạm Tiến Đức

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


Ban Tư vấn về chính sách nguồn nhân lực
 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Trương Việt Hà

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, kiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

2

Lê Đình Bình

Chuyên viên chính, Ban Tổ chức Cán bộ

3

Đỗ Hoàng Nam

Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực