Tuyển dụng

Công ty Đơn vị tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN tuyển cán bộ, giảng viên tại các phòng, ban, khoa đào tạo
Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN tuyển cán bộ, giảng viên tại các phòng, ban, khoa đào tạo Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN 01/05/2023
Khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý.
Khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý. Khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 09/12/2022
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2022
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức giảng viên năm 2022 Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN 01/12/2022
IFI tiếp tục bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Viện.
IFI tiếp tục bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Viện. Viện Quốc tế Pháp ngữ 01/01/1970
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 01/01/1970
Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng
Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 01/11/2022
Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng tuyển dụng nhân sự
Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng tuyển dụng nhân sự Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội 15/12/2022
Thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Hải dương học, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
Thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Hải dương học, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 15/10/2022
Thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN , số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. 30/09/2022
[Tuyển dụng 2022] Thông báo cần tuyển Chuyên viên Văn phòng Đoàn
[Tuyển dụng 2022] Thông báo cần tuyển Chuyên viên Văn phòng Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 25/09/2022
[Tuyển dụng 2022] Thông báo cần tuyển Chuyên viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo
[Tuyển dụng 2022] Thông báo cần tuyển Chuyên viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 26/09/2022
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí chuyên viên Phòng Nghiên cứu & Xây dựng công cụ đánh giá
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí chuyên viên Phòng Nghiên cứu & Xây dựng công cụ đánh giá Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội 30/11/2022
Chương trình Tập sự và tạo nguồn nhân lực tại cơ quan ĐHQGHN đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi
Chương trình Tập sự và tạo nguồn nhân lực tại cơ quan ĐHQGHN đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 20/09/2022
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng 04 Nghiên cứu viên và 01 Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng 04 Nghiên cứu viên và 01 Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục 30/09/2022
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng đào tạo
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 10/09/2022
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 29/01/2023
Khoa Địa chất-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
Khoa Địa chất-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng - Giảng viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Khoa Địa chất-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 25/08/2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 31/08/2022
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên năm 2022
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 25/08/2022
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Marketing
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Marketing Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 01/01/2023