Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN tuyển cán bộ, giảng viên tại các phòng, ban, khoa đào tạo

Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sỹ tại các nước tiên tiến, có chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh/ Tiếng Nhật tham gia ứng tuyển cán bộ, giảng viên của Trường. Các tiêu chuẩn, hồ sơ và hình thức xét tuyển như sau:

1. Vị trí giảng dạy

** Tuyển giảng viên Khoa Khoa học xã hội liên ngành tại các Chương trình:

- Giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Khu vực học, bao gồm Việt Nam học và Nhật Bản học;

- Giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Chính sách công;

** Tuyển giảng viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến tại các Chương trình:

- Giảng viên Chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học và Kỹ thuật máy tính;

2. Vị trí cán bộ

- 01 Phó Chánh văn phòng

- 01 Trợ lý dự án JICA-VJU

3. Chi tiết vị trí tuyển dụng

- Truy cập website: https://vju.ac.vn/careers

 

4. Chi tiết liên hệ:

Bộ phân nhân sự, Văn phòng Trường Đại học Việt  Nhật

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Việt Nhật, Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7306.6001 - số máy lẻ 6004.

Email: hr@vju.ac.vn

 VNU - VJU

Đăng ký ứng tuyển
Họ tên (*)
Giới tính(*)
Năm sinh(*)
Số điện thoại liên hệ(*)
Email(*)
Vị trí ứng tuyển hoặc hợp tác(*)
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ(*)
Trình độ
Hướng nghiên cứu
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Cử nhân(*)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Thạc sĩ (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Tiến sĩ (nếu có)
Vị trí và cơ quan công tác hiện nay (sẽ được bảo mật)
Người giới thiệu(Học hàm học vị, họ và tên)
Số điện thoại người giới thiệu
Email người giới thiệu
Chỉ chấp nhận định dạng docx,xlsx,pdf dung lượng dưới 3MB !