Chương trình trao đổi


Tuyển dụng kỹ sư thiết kế làm việc tại  Nhật Bản

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế làm việc tại Nhật Bản

Điểm đến: Nhật Bản, thành phố AICHI.  Nội dung công việc: thiết kế an toàn hệ thống tầu điện.

Chương trình Chulalongkorn University SDG’s Program 2022

Chương trình Chulalongkorn University SDG’s Program 2022

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan về việc tuyển chọn ứng viên sinh viên nhận học bổng tham dự chuỗi sự kiện Chulalongkorn University SDG’s Program 2022. Đây là chương trình do trường Đại học Chulalongkorn tổ chức nhằm tạo tiền đề hỗ trợ cho sinh viên đến từ các trường đại học khu vực Châu Á nhằm góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và đổi mới trong thời kỳ hậu đại dịch covid-19.

Chương trình trao đổi sinh viên với UPV, Tây Ban Nha, ERASMUS+ 2022-23

Chương trình trao đổi sinh viên với UPV, Tây Ban Nha, ERASMUS+ 2022-23

Phòng Hợp tác và Phát triển xin gửi tới các bạn thông tin về chương trình trao đổi sinh viên với đại học đối tác  Universitat Politecnica de Valencia (UPV) năm học 2022-23, trong khuôn khổ chương trình Erasmus+.

Chương trình Trao đổi Sinh viên Ảo SDGs-2022

Chương trình Trao đổi Sinh viên Ảo SDGs-2022

Thông báo của Trung tâm sáng kiến toàn cầu, Đại học Osaka, Nhật Bản về Chương trình Trao đổi Sinh viên Ảo SDGs-2022 bao gồm Hội nghị Chuyên đề SDGs, Cuộc thi Video Sinh viên và Diễn đàn Sinh viên Ảo. Một số thông tin chính về chương trình như sau:

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Ngày 18/08/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2759/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2023”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: