Chương trình trao đổi


“Chương trình Mùa hè CASEUF 2023” của trường Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản (FWU)

Một số thông tin chính về chương trình như sau:   1. Tên chương trình: Chương trình Mùa hè CASEUF 2023 (Có thể xét theo học bổng JASSO)

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo đại học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc về chương trình trao đổi sinh viên năm 2023. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:

Chương trình hè cho sinh viên quốc tế của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản

ĐHQGHN trân trọng thông báo Chương trình hè cho sinh viên quốc tế của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản