Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản dành cho sinh viên ĐHQGHN

Diễn ra từ 13/02/2023

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Waseda, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên kỳ học mùa thu năm 2023. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi kỳ học mùa thu năm 2023

2. Thời gian học:  Tháng 9 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

4. Quyền lợi: Được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.

5. Chỉ tiêu: 4 chỉ tiêu trao đổi 1 kỳ.

6. Điều kiện tham dự chương trình:

 + Đối với chương trình đại học (sử dụng tiếng Anh):

• Các chương trình của trường (Trường khoa học chính trị và kinh tế; Trường Khoa học xã hội; Trường nghiên cứu tự do Quốc tế (SILS) yêu cầu:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

- Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 80 hoặc IELTS 6.0

• Các chương trình của Trường Khoa học cơ bản và kỹ thuật yêu cầu:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

- Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: TOEFL (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 730

• Chương trình của trường Thương mại yêu cầu:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

- Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 61 hoặc TOEFL (ITP) 500 hoặc IELTS 5.0 hoặc TOEIC 620

• Các chương trình của trường Khoa học và Kỹ thuật Sáng tạo; Trường Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến yêu cầu:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

- Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 730

• Chương trình của Trường Văn hóa và truyền thông và xã hội yêu cầu:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.5 trở lên (thang điểm 4).

- Năng lực ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl (iBT) 95 hoặc IELTS 7.0.

+ Đối với chương trình đại học (sử dụng tiếng Nhật):

* Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

* Đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:

• Các chương trình của các trường: (Trường khoa học chính trị và kinh tế; Trường Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật; Trường Khoa học và Kỹ thuật Sáng tạo; Trường Khoa học và kỹ thuật Tiên tiến; Trường Luật; Trường Giáo dục; Trường Khoa học Xã hội; Trường Văn hóa, Truyền thông và Xã hội; Trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn; Trường Khoa học Nhân Văn, Trường Khoa học Thể Thao) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: JLPT N1

• Chương trình của trường Thương mại yêu cầu năng lực ngoại ngữ: JLPT N1 hoặc EJU 280.

+ Đối với chương trình Sau đại học (Sử dụng tiếng Anh):

  * Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.0 trở lên (thang điểm 4).

  * Đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:

Các chương trình Cao học Khoa học Chính trị; Cao học kinh tế; Cao học Khoa học Thể thao yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 80 hoặc Ielts 6.0 hoặc TOEIC 800.

• Các chương trình Cao học Luật; Cao học Văn hóa Quốc tế và nghiên cứu Truyền Thông (GSICCS yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 92 hoặc IELTS 7.0 hoặc TOEIC 900.

• Chương trình cao học nghiên cứu Thái Bình Dương (GSAPS) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 86 hoặc IELTS 6.5

• Chương trình của trường Kinh doanh Waseda (WBS) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 92 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC 900.

• Chương trình cao học Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật; Cao học Khoa học Sáng tạo và Kỹ thuật; Cao học Khoa học và Kỹ thuật Tiên tiến yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 80 hoặc IELTS 6.5 hoặc TOEIC L&R 730.

• Chương trình Cao học Thông tin, Sản xuất và Hệ thống (ISP) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: TOEFL (iBT) 80.

+ Đối với chương trình Sau đại học (Sử dụng tiếng Nhật):

  * Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.2 trở lên (thang điểm 4).

  * Đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:

• Các chương trình (Cao học khoa học chính trị; Cao học Kinh tế; Cao học Luật; Cao học Sư phạm; Cao học Thương mại; Cao học Khoa học Xã hội; Cao học nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương(GSAPS); Cao học Ngôn ngữ Ứng dụng Nhật Bản (GSJAL); Cao học Kế toán; Trường Kinh doanh Waseda; Cao học Kỹ thuật Môi trường và Năng lượng; Cao học Văn chương, Nghệ thuật và Khoa học; Cao học Khoa học Thể thao; Cao học thông tin và sản xuất Hệ thống (IPS) yêu cầu năng lực ngoại ngữ: JLPT N1.

+ Chương trình ngôn ngữ Nhật Bản (Áp dụng đối với bậc đại học và sau đại học)

- Đối với bậc đại học: Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

- Đối với bậc sau đại học: Là học viên đã học tối thiểu một học kỳ trở lên.

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

- Phải có ít nhất một năm học tiếng Nhật tại trường Đại học hoặc trường dạy tiếng (đăng ký kèm kết quả kiểm tra, chứng chỉ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc giấy tờ do giảng viên dạy tiếng Nhật tại nơi đang học chứng minh trình độ năng lực tiếng Nhật).

- Các tài liệu theo yêu cầu của đối tác (xem chi tiết trong tài liệu gửi kèm công văn này và tại đường link bên dưới).

Chi tiết thông tin chương trình trao đổi, các đơn vị và sinh viên tham khảo tại:  https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application.

7. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký tham dự chương trình của ĐHQGHN (Application Form).

- Bảng điểm trung bình bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo (Academic Transcript).

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đăng ký (Languages Certificate).

- Photo Hộ chiếu (Copy of Passport).

- Giấy khám sức khỏe (Health Certificate).

* Lưu ý:

- Sinh viên lưu các tài liệu thành từng file PDF để hoàn thiện hồ sơ online.

- Sinh viên lưu các thông tin theo mẫu: *Tên sinh viên_Tên file*. Ví dụ: “NguyenHaLinh_Academic Transcript” để gửi đối tác khi có yêu cầu.

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 20/02/2023 (địa chỉ liên hệ: đ/c Phạm Tuấn Đạt, email: datpt@vnu.edu.vn, ĐT: 081 55 52 096).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

 Ban Đào tạo - VNU Media


Đăng ký tham gia