Sự kiện sắp diễn ra


Hội thảo: Hướng nghiệp suốt đời - Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Hội thảo: Hướng nghiệp suốt đời - Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Vào 13h30, Thứ 7 ngày 08/10/2022 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực TSC, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “Hướng nghiệp suốt đời - Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0” tại Hội trường tầng 8, Trường ĐHKHXH&NV.

Thông báo tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học”

Thông báo tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học”

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học” dành cho Giáo viên, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội