Tin tức


Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 dành cho học viên ĐHQGHN

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 dành cho học viên ĐHQGHN

Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (JDS)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) về Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS).

ĐHQGHN công bố thời gian và điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) học sinh trung học phổ thông năm 2024

Ngày 10/1/2024, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN công bố kế hoạch triển khai kỳ thi đánh giá năng lực (HAS) học sinh trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, năm 2024 ĐHQGHN sẽ tổ chức dự kiến 6 đợt thi và số lượng đăng ký 84 nghìn lượt và thời gian mở cổng đăng ký đợt 1 vào ngày 18/2/2024.

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2023

Thực hiện Công văn số 2646/ĐHQGHN-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của ĐHQGHN năm 2023, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) dự kiến phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2023.

ĐHQGHN xếp hạng trong nhóm 700 thế giới của Webometrics kỳ tháng 7/2023

ĐHQGHN xếp hạng trong nhóm 700 thế giới của Webometrics kỳ tháng 7/2023

Ngày 30/07/2023, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2023. Trong kỳ xếp hạng lần này, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí trong top 700 cơ sở giáo dục xuất sắc nhất với vị trí 671.