Tin tức


Kỳ thi Olympic bậc THPT lần thứ 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2023

Kỳ thi Olympic bậc THPT lần thứ 2 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2023

Ngày 07 và 08/01/2023 sẽ diễn ra kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023.

20 sinh viên của ĐHQGHN nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2022-2023

20 sinh viên của ĐHQGHN nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2022-2023

Ngày 01/12/2022, tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Quỹ VNHelp California (Mỹ) và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho 75 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của 6 trường đại học và học viện, trong đó có 20 sinh viên của ĐHQGHN. Mỗi suất học bổng trị giá tương đương 250 USD.

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN  về Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN về Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN về Quy chế đào tạo thạc sĩ.