Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (JDS)

Diễn ra từ 09/01/2024
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) về Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS).

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) về Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS). Đây là chương trình học bổng toàn phần sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản hướng đến đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Học bổng bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí hằng tháng và các khoản trợ cấp khác.

JDS hiện đang mở hồ sơ để tuyển chọn: tối đa 45 học viên cho khóa học thạc sĩ 2 năm (khóa học 2024 - 2026, chương trình học bằng tiếng Anh) và 5 nghiên cứu sinh cho khóa học tiến sĩ 3 năm (khóa học 2024 - 2027, chương trình học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, quy trình tuyển chọn bằng tiếng Anh) tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và quy trình nộp hồ sơ vui lòng xem trên website của chương trình: https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html.

Thông báo của Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản tại đây.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY


Đăng ký tham gia