Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 dành cho học viên ĐHQGHN

Diễn ra từ 08/01/2024
Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 dành cho học viên ĐHQGHN

Tên chương trình: Học bổng thạc sĩ và tiến sĩ 2024 gồm:

+ Chương trình thạc sĩ tại “Asian Institute of Technology (AIT)”

 -  Học bổng tại (AIT) dành cho các lĩnh vực sau:

• Nghiên cứu về Giới và Phát triển (GDS)

• Quản lý tài nguyên thiên nhiên (NRM)

+ Chương trình thạc sĩ tại Đại học Gadjah Mada (UGM)

• Dành cho lĩnh vực “Kĩ thuật địa chất”.

+ Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Sau đại học Khu vực Đông Nam Á Nông nghiệp (SEARCA) GDS/NRM

- Học bổng (SEARCA) dành cho các lĩnh vực sau:

• UPLB: Khoa học môi trường (ENS)

• KU: quản lý tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất bền vững (SLUSE);

• IBP: Khoa học tài nguyên và môi trường (NRES);

• UPM: Công nghệ sinh học môi trường/ kỹ thuật môi trường/ môi trường hệ thống và mô hình hóa ronmental;

• UGM: Quy hoạch và quản lý vùng ven biển và lưu vực sông (MPPDAS)/ Địa lý.

+ Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Sau đại học Khu vực Đông Nam Á Nông nghiệp (SEARCA FS):

- Học bổng (SEARCA FS) dành cho các lĩnh vực sau

• UPLB: Khoa học thực phẩm (Khoa học dinh dưỡng, nội địa và thực phẩm) (chương trình tiến sĩ);

• UPM: Khoa học Thực phẩm/Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (Dinh dưỡng, Khoa học gia đình và thực phẩm) (chương trình thạc sĩ);

• UPM: Khoa học thực phẩm/Khoa học và công nghệ thực phẩm (Dinh dưỡng, khoa học thực phẩm và mỹ phẩm) (chương trình tiến sĩ);

• UGM: Khoa học Thực phẩm/Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (Dinh dưỡng, Khoa học gia đình và thực phẩm) (chương trình thạc sĩ).

2. Thời gian học: tối đa 24 tháng

3.  Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo bao gồm:

+ (AIT): học tại Viện công nghệ Châu á, Bangkok, Thái Lan.

+ (UGM): học tại Đại học Gadjah Mada (UGM), Jl. Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281, Indonesia.

+ Trung tâm nghiên cứu và học tập sau đại học khu vực Đông Nam Á tại

Nông nghiệp (SEARCA), Los Banos, Philippines.

4. Quyền lợi: xem chi tiết hỗ trợ của học bổng tại tài liêu đính kèm

5. Chỉ tiêu: không giới hạn hồ sơ đăng ký (do đối tác xét duyệt)

6. Hạn đăng ký: 31/01/2024

7. Điều kiện tham dự chương trình:

- Đối với chương trình học bổng thạc sĩ của (AIT) và Đại học Gadjah Mada (UGM) yêu cầu:

+ Học viên đã có bằng tốt nghiệp đại học (Bằng đại học được cấp không quá 6 năm trước thời điểm nộp đơn);

+ Có năng lực ngoại ngữ IELTS đạt 6.0 trở lên hoặc tương đương.

* Lưu ý: Ứng viên nên là nhân viên, cán bộ của một trường Đại học công lập hoặc là ứng viên được xem xét tyển dụng để giảng dạy, nghiên cứu hoặc là cựu sinh viên của chươngg trình DAFI, hoặc ứng viên nữ, những người có ít đặc quyền khác được khuyến khích tham gia chương trình. 

- Đối với chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của (SEARCA) yêu cầu học viên đã có bằng tốt nghiệp đại học (đối với chương trình thạc sĩ) hoặc bằng thạc sĩ (đối với chương trình tiến sĩ).

8.   Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu đăng kí của (DAAD);

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (đối với chương trình tiến sĩ);

- Sơ yếu lý lịch bao gồm danh sách các nghiên cứu, ấn phầm (nếu có);

- Thư giới thiệu của Giảng viên đại học (có đóng dấu và ký tên);

- Thư nhập học của trường đại học chủ quản;

- Thư động lực (mô tả quá trình học tập kèm các tài liệu nghiên cứu thạc sĩ (nếu có))

- Bản sao công chứng các bằng tốt nghiệp đại học bao gồm bảng điểm;

- Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại mục 6;

- Bản sao hộ chiếu;

- Đơn xin học bổng (đối với chương trình thạc sĩ gồm lịch trình học kỳ và thời khóa biểu).  

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của đối tác (xem tại tài liệu đính kèm).

Chi tiết thông tin chương trình, các đơn vị và học viên tham khảo tại website:

https://www.meindaad.de/en/

Mọi thắc mắc về học bổng liên lạc tại địa chỉ email (DAAD):

 schaedlich@daad.de

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình học, liên lạc tại địa chỉ email: 

Dr. Maria Cristeta Cuaresma, E-Mail: mcnc@searca.org


Đăng ký tham gia