Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học CHUO, Nhật Bản kỳ mùa thu năm 2023

Diễn ra từ 08/02/2023

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của trường Đại học CHUO, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên mùa thu năm 2023.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: sinh viên và học viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ mùa thu năm 2023

3. Chi phí tham dự chương trình :

Sinh viên/học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí. Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán.

4. Chỉ tiêu:

- Chương trình trao đổi bậc sau đại học: 02 chỉ tiêu;

- Chương trình trao đổi bậc đại học: 02 chỉ tiêu;

- Trường hợp số chỉ tiêu bậc sau đại học chưa sử dụng hết sẽ chuyển cho bậc đại học.

5. Hạn Đăng ký:

+ Đối với chương trình đại học: 10/3/2023
 + Đối với chương trình sau đại học: 10/2/2023

6. Điều kiện tham dự chương trình:

+ Đối với chương trình đại học:

- Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

- Có năng lực ngoại ngữ:

+ Tiếng Nhật: chứng chỉ Tiếng Nhật N3 trở lên;

+ Tiếng Anh: không yêu cầu nhưng sinh viên cần có khả năng để theo các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

+ Đối với chương trình sau đại học:

- Học viên đã hoàn thành tối thiểu 1 học kỳ và có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

- Có năng lực ngoại ngữ:

+ Chứng chỉ tiếng Nhật tối thiểu N2;

+ Tiếng Anh: không yêu cầu nhưng học viên cần có khả năng để theo các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

+ Các yêu cầu khác của đối tác.

- Các tài liệu theo yêu cầu của đối tác (xem chi tiết trong tài liệu gửi kèm công văn này và tại đường link bên dưới).

Chi tiết thông tin chương trình trao đổi, các đơn vị và sinh viên tham khảo tại: https://www.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/

7. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký tham dự chương trình của ĐHQGHN (Application Form).

- Bảng điểm trung bình bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo (Academic Transcript).

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đăng ký (Languages Certificate).

- Photo Hộ chiếu (Copy of Passport).

- Giấy khám sức khỏe (Health Certificate).

* Lưu ý:

- Sinh viên lưu các tài liệu thành từng file PDF để hoàn thiện hồ sơ online.

- Sinh viên lưu các thông tin theo mẫu: *Tên sinh viên_Tên file*. Ví dụ: “NguyenHaLinh_Academic Transcript” để gửi đối tác khi có yêu cầu.

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 10/02/2023 đối với chương trình sau đại học và trước ngày 10/3/2023 với chương trình bậc đại học (địa chỉ liên hệ: đ/c Phạm Tuấn Đạt, email: datpt@vnu.edu.vn, ĐT: 081 55 52 096).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Trân trọng thông báo./.

Xem thêm: 

 

Chương trình mùa hè Nhật Bản 2023 của Đại học Kyushu, Nhật Bản

Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản mùa hè 2023 của Đại học Kanagawa, Nhật Bản
 

Ban Đào tạo


Đăng ký tham gia