Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và thực tập sau tiến sỹ

(VNU) Ngày 19/11/2021, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau Tiến sỹ ở ĐHQGHN. Đây là một quyết định mang tính lịch sử và đột phá. Quyết định này sẽ có ý nghĩa và tác động rất lớn, sẽ tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. 
Học bổng danh giá và sự đột phá, tiên phong của Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 19/11/2021, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau Tiến sỹ ở ĐHQGHN. Đây là một quyết định mang tính lịch sử và đột phá. Quyết định này sẽ có ý nghĩa và tác động rất lớn, sẽ tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. 

Lần đầu tiên ĐHQGHN cấp học bổng lớn như vậy cho nghiên cứu sinh và cũng là lần đầu tiên trong cả nước có một đại học công lập tiên phong thiết lập và cấp học bổng cho hệ thực tập sinh sau Tiến sỹ. Thông qua quyết định này, sẽ thu hút được nhiều nghiên cứu sinh giỏi, Tiến sỹ giỏi đến ĐHQGHN học tập, nghiên cứu. Điều này giúp cho vị thế, tiềm lực khoa học công nghệ của ĐHQGHN sẽ được tăng cường, ảnh hưởng và xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế chắc chắn sẽ được giữ vững và tăng lên mạnh mẽ trong những năm tới.
(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây)

Mức học bổng hỗ trợ tối đa- chỉ tiêu cấp học bổng không hạn chế

Theo Quyết định này, mức hỗ trợ học bổng lên đến 100 triệu/năm cho các nghiên cứu sinh và 120 triệu/năm cho các Tiến sỹ trẻ có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế xuất sắc.
Nguồn kinh phí để cấp học bổng cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Quỹ học bổng do Giám đốc ĐHQGHN chỉ định; kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho ĐHQGHN ; kinh phí từ các nguồn thu của đơn vị để cùng cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh, thực tập sinh của đơn vị. Chỉ tiêu cấp học bổng không hạn chế, miễn là đạt các yêu cầu về năng lực nghiên cứu khoa học. ĐHQGHN hy vọng thu hút ổn định được khoảng 200 – 300 ứng viên, trong đó khoảng 20% là nghiên cứu sinh, còn lại là thực tập sinh. “Với nghiên cứu sinh, với yêu cầu phải tham gia đào tạo toàn thời gian nên ứng viên các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, y dược sẽ có lợi thế. Các lĩnh vực còn lại thì có thể có thêm ngành kinh tế.
Bên cạnh học bổng, nếu nghiên cứu sinh và thực tập sinh có nguyện vọng thì sẽ được ký hợp đồng trợ giảng hoặc giảng viên, vì hiện nay ĐHQGHN có định mức 60 giờ giảng/năm học với những người trong diện bồi dưỡng giảng viên. Với học bổng này, cộng thêm các nguồn hỗ trợ khác từ hoạt động tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu sinh và thực tập sinh có thể toàn tâm toàn ý, nỗ lực và cống hiến hết mình cho nghiên cứu.
 

Yêu cầu và trách nhiệm của các ứng viên được nhận học bổng

Với học bổng cho nghiên cứu sinh: Ứng viên phải là nghiên cứu sinh của ĐHQGHN, và không quá 40 tuổi, có điểm trung bình trung học lực ở bậc đại học hoặc thạc sỹ từ 2.8 trở lên có thể nộp hồ sơ xin học bổng.
Với thực tập sinh, áp dụng cho tất cả các tiến sỹ của các cơ sở đào tạo trong cũng như ngoài ĐHQGHN (kể cả các ứng viên đang ở nước ngoài; người Việt Nam cũng như người nước ngoài) không quá 45 tuổi, muốn về ĐHQGHN thực tập sau tiến sỹ, thời gian từ 1-3 năm.
Các ứng viên nghiên cứu sinh, thực tập sinh khi nộp hồ sơ để ĐHQGHN xem xét cấp học bổng cần có đề cương nghiên cứu, kèm theo các minh chứng về thành tích, năng lực nghiên cứu; được một cán bộ khoa học của ĐHQGHN nhận về làm nghiên cứu, thực tập trong nhóm nghiên cứu và bảo trợ cho ứng viên, và được sự đồng ý của cơ sở đào tạo. 
Với  các nghiên cứu sinh, để duy trì học bổng liên tục trong 3 năm, ĐHQGHN yêu cầu trong thời gian đào tạo, nghiên cứu sinh phải đạt được chuẩn đầu ra là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác).
Với các thực tập sinh, yêu cầu mỗi năm tối thiểu công bố 01 bài báo về kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học chuyên ngành hạng Q2 trở lên, thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus.
Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh, thực tập sinh được xem như lực lượng quan trọng tham gia các hoạt động NCKH trong ĐHQGHN, được bố trí tham gia giảng dạy và được hưởng kinh phí từ hoạt động giảng dạy theo quy định của cơ sở đào tạo.
Thông qua hoạt động này, một mặt các cơ sở đào tạo có thêm nguồn giảng viên trẻ, ưu tú, mặt khác các nghiên cứu sinh, thực tập sinh cũng được tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN, được nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu.

Tính khả thi của học bổng hỗ trợ - sự thu hút nghiên cứu sinh và thực tập sinh tụ hội về ĐHQGHN trong thời gian tới
 
Quỹ học bổng hỗ trợ này không những khả thi mà còn đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của các giảng viên trong ĐHQGHN, mong mỏi có kinh phí để tuyển được những trò giỏi. Và các nghiên cứu sinh, Tiến sỹ trẻ ở các nơi có điều kiện về ĐHQGHN tham gia nghiên cứu trong các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn.
 
Hiện nay quy mô nghiên cứu sinh của toàn ĐHQGHN là 1084. Trong số đó 350 nghiên cứu sinh từ các ngành kỹ thuật - công nghệ và 90% trong số này đều có công bố quốc tế, đủ điều kiện để được nhận và duy trì học bổng.
 
Hơn nữa, ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao đông và mạnh nhất cả nước với 66 giáo sư, 398 phó giáo sư và 1100 tiến sĩ. ĐHQGHN có gần 100 nhóm nghiên cứu với 29 nhóm nghiên mạnh cấp ĐHQGHN; về cơ sở vật chất đã có 61 phòng thí nghiệm, trong đó 17 phòng thí nghiệm trọng điểm (bao gồm 1 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia). 5 lĩnh vực của ĐHQGHN là Khoa học máy tính, Cơ kỹ thuật, Toán học, Vật lý, Kinh doanh và nghiên cứu quản lý đã được xếp hạng 501- 600 trong bảng xếp hạng QS của thế giới. Tháng 10/2021, lĩnh vực là Khoa học và Khoa học máy tính (Computer Science) và Kỹ thuật (Engineering) của ĐHQGHN đã đứng trong bảng xếp hạng THE WUR ở vị trí 601-800, một bảng xếp hạng có uy tín rất cao về học thuật của thế giới.

Mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ kế cận

Để tránh việc chạy theo thành tích nghiên cứu khoa học một cách hình thức của ứng viên, việc xét học bổng sẽ gắn với uy tín và trách nhiệm của người thầy. Cơ chế để đảm bảo nghiên cứu thực chất là trong quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh sẽ làm việc toàn thời gian và tham gia cùng nhóm nghiên cứu, có hội đồng thẩm định khi tốt nghiệp. Những người được hưởng học bổng vừa là nguồn lực cho khoa học công nghệ, vừa là lực luợng bổ sung quan trọng để bồi dưỡng đội ngũ kế cận./

 
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)