PGS.TS. Nguyễn Đình Hải

PGS.TS. Nguyễn Đình Hải

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Năm sinh: 1974
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: Phó Giáo sư
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Email: haild.ueb@vnu.edu.vn
Điện thoại: (84-24) 37547506
Researchgate/Google Scholar
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
PGS.TS. Lê Đình Hải, Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển, trường ĐHKT – Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý môi trường và Phát triển tại trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) năm 2006; tốt nghiệp tiến sỹ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại trường đại học tổng hợp Queensland (UQ) – Australia năm 2013. Đề tài tiến sỹ của ông có mục tiêu chủ yếu là ứng dụng các mô hình kinh tế lượng và mô hình mạng Baysian Belief Network cho việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án phục hồi rừng tại các quốc gia nhiệt đới đang phát triển – nghiên cứu điểm tại Philippines. Đặc biệt với đề tài tiến sỹ này tôi đã công bố được 5 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín như Gobal Environmental Change, Rural Studies, Ecological Modelling, Smallscale Forestry, Sustainable Forestry thuộc danh mục SCI, SSCI, SCIE. Tôi là một giảng viên với 25 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Kinh tế và chính sách nông lâm nghiệp, kinh tế và chính sách tài nguyên môi trường, Quản lý kinh tế, phát triển sinh kế bền vững, giảm nghèo bền vững. Bản thân có thế mạnh sử dụng các phần mềm thống kê chuyên ngành như STATA, SPSS, NETICA cho việc phân tích số liệu đặc biệt là ứng dụng mô hình hồi qui tuyến tính, mô hình logit nhị phân (Binary Logistic Regression), mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc SEM; Mô hình hóa như Mô hình mạng Baysian Network với phần mềm Netica. Những mô hình định lượng này đã được ứng dụng trong NCKH và công bố nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Ngoài ra ông tham gia hướng dần nhiều nhóm sinh viên NCKH đạt giải các cấp.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường, Đại học Queensland, Úc (2013);
Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường và phát triển, Đại học quốc gia Úc, Úc (2006); 
Cử nhân Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp (1996).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY
Kinh tế và chính sách Nông lâm nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường; Phát triển sinh kế và giảm nghèo; Quản lý Kinh tế.