Phương pháp nghiên cứu và công bố khoa học

Phương pháp nghiên cứu và công bố khoa học

Thông tin khóa học

Khóa học Đào tạo, bồi dưỡng "Phương pháp nghiên cứu và công bố quốc tế cho giảng viên" nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế cho đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, tạo cơ hội giao lưu kết nối, trao đổi kinh nghiệm học thuật giữa các chuyên gia và giảng viên trong hoạt động nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
Đăng ký ngay

Giới thiệu khóa học

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ mũi nhọn trong định hướng phát triển Nhà trường năm 2022, đồng thời tiếp nối chuỗi các chương trình đào tạo Nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế từ năm 2021. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế cho đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, tạo cơ hội giao lưu kết nối, trao đổi kinh nghiệm học thuật giữa các chuyên gia và giảng viên trong hoạt động nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.  

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng “Phương pháp nghiên cứu và công bố quốc tế cho giảng viên” năm 2022 vào Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 22, 23, 24/4/2022. Khóa đào tạo đã thu hút gần 200 lượt giảng viên, trợ giảng Nhà trường tham gia học tập.

 

Khóa đào tạo gồm 06 chuyên đề chuyên sâu:
 
Tại buổi Khai mạc chương trình đào tạo, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã có các chia sẻ vô cùng sát sao và tâm huyết với các giảng viên trong phát triển uy tín học thuật của Nhà trường.

Cùng với các giải pháp tổng thể của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong xây dựng và ban hành Quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; các chương trình đào tạo nội bộ sẽ giúp tăng cường trao đổi học thuật chuyên môn và xây dựng nhóm nghiên cứu trong trường, nhờ đó, các sản phẩm công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Kinh tế sẽ tăng về cả số lượng và chất lượng giúp tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tỷ lệ chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và nghiên cứu quản lý./.

Link bài viết: https://ueb.vnu.edu.vn/Don-Vi-Giang-Vien/UEB/Khoa-Dao-tao,-boi-duong-Phuong-phap-nghien-cuu-va-cong-bo-quoc-te-cho-giang-vien-nam-2022/1873/1927/32208

Ai Nên học?

Giảng viên

Đăng ký ngay