Gặp gỡ Toán học 2022: Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ

Diễn ra từ 25/08/2022

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đồng thời với mục tiêu kết nối các hoạt động nghiên cứu - trao đổi giữa các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ của các trường đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Bắc, Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa Toán-Cơ-Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức chương trình: “Gặp gỡ Toán học 2022 - Hội thảo Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ”

1. Thời gian: Ngày 27-28 tháng 8 năm 2022.

 

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

3. Đối tượng tham dự: Giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện;

 

4. Báo cáo mời:

· PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

· PGS. TS. Hoàng Thế Tuấn, Viện Toán học.

· PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung: Hội thảo gồm 4 tiểu ban:

· Đại số - Hình học - Tô pô.

· Giải tích Toán học.

· Xác suất thống kê và Cơ sở Toán cho Tin học.

· Tối ưu và Điều khiển

6. Đăng ký tham dự: Đại biểu đăng ký tham gia hội thảo và đăng ký báo cáo trước ngày 14/08/2022 tại đường link https://forms.gle/ZYVBFA36YNcFFwD49 hoặc quét mã QR trên poster Hội thảo.

 

7. Thông tin chi tiết về Hội thảo: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: Tại đây


Đăng ký tham gia