Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI: Thông báo số 2

Diễn ra từ 19/08/2022
(UET) Hội nghị Cơ học toàn quốc, được tổ chức thường kỳ 5 năm, là diễn đàn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu và ứng dụng cơ học vào các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI do Hội Cơ học Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ và Viện Cơ học phối hợp tổ chức vào ngày 02-03 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội và hai đầu cầu (nếu dịch Covid19 bùng phát): Đại học Đà nẵng và Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Hội nghị là nơi trao đổi các thành tựu mới; các kết quả ứng dụng cơ học; các phương hướng nghiên cứu cơ học trong nước và trên thế giới nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian Hội nghị lần này, Hội Cơ học Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 

CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ
 • Các vấn đề cơ bản của cơ học
 • Cơ học tính toán
 • Động lực học phi tuyến, chaos và ngẫu nhiên
 • Động lực học và điều khiển hệ nhiều vật
 • Động lực học và điều khiển công trình
 • Nhận dạng hệ cơ học, chẩn đoán kỹ thuật và thực nghiệm
 • Cơ học vật rắn biến dạng
 • Cơ học vật liệu và kết cấu composite
 • Động lực học sông – biển
 • Cơ học thủy khí công nghiệp và môi trường
 • Cơ học nano/micro, đa tỷ lệ
 • Cơ điện tử
 • Cơ học máy và Robot
 • Cơ học đất, đá và môi trường rời
 • Giảng dạy và bồi dưỡng cơ học
 • Trí tuệ nhân tạo trong cơ kỹ thuật

Ban chỉ đạo

Nguyễn Tiến Khiêm
Nguyễn Đình Đức
Chử Đức Trình
Ban khoa học
Trưởng ban: Nguyễn Tiến Khiêm
Các Phó Trưởng ban: Nguyễn Đình Đức, Hoàng Văn Huân, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Khang, Phan Bùi Khôi, Trần Ích Thịnh, Nguyễn Đăng Tộ, Đỗ Như Tráng.
Các Ủy viên: Nguyễn Đông Anh, Đào Huy Bích, Nguyễn Đăng Bích, Lê Văn Cảnh, Ngô Huy Cẩn, Phạm Đức Chính, Nguyễn Thái Chung, Nguyễn Đức Cương, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Văn Điệp, Bùi Văn Ga, Dương Ngọc Hải, Vũ Công Hàm, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hưng, Ngô Như Khoa, Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Trần Văn Liên, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Xuân Lựu, Đào Như Mai, Nguyễn Xuân Mãn, Đinh Văn Mạnh, Trần Văn Nam, Ngô Kiều Nhi, Nguyễn Ân Niên, Nguyễn Văn Phó, Đinh Văn Phong, Khúc Văn Phú, Nguyễn Thiện Phúc, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Trọng Phước, Lê Quang, Vũ Duy Quang, Trần Quốc Quân, Lê Minh Quý, Ngô Văn Quyết, Nguyễn Chỉ Sáng, Đỗ Sanh, Nguyễn Hoài Sơn, Lê Lương Tài, Phạm Mạnh Thắng, Trương Tích Thiện, Bùi Quốc Tính, Vũ Quốc Trụ, Nguyễn Thời Trung, Trần Đức Trung, Trần Minh Tú, Hoàng Văn Tùng, Lã Đức Việt, Nguyễn Trung Việt, Phạm Chí Vĩnh.

Ban tổ chức
Đồng Trưởng ban: Nguyễn Đình Đức, Trần Văn Liên
Phó Trưởng ban: Lê Văn Cảnh, Nguyễn Thị Việt Liên, Trần Văn Nam
Các Ủy viên: Chu Thanh Bình, Trần Anh Bình, Lương Xuân Bính, Thái Hoàng Chiến, Phạm Hồng Công, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Hải Đăng, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Phong Điền, Phạm Minh Hải, Trần Thanh Hải, Vũ Công Hàm, Hà Ngọc Hiến, Nguyễn Quang Hoàng, Hoàng Văn Huân, Phan Bùi Khôi, Đặng Bảo Lâm, Đào Như Mai, Dương Tuấn Mạnh, Phan Đăng Phong, Cao Văn Phường, Vũ Ngọc Pi, Trần Quốc Quân, Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Hồng Thái, Đặng Ngọc Thanh, Châu Đình Thành, Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Đăng Tộ, Nguyễn Xuân Toản, Phạm Quốc Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng.
Ban thư ký
Trưởng ban: Nguyễn Thị Việt Liên
Các Ủy viên: Vũ Thị Thùy Anh, Nguyễn Tiến Cường, Phan Hải Đăng, Trần Bình Định, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Hoàng, Đặng Bảo Lâm, Phan Thị Cẩm Ly, Đào Như Mai, Dương Tuấn Mạnh, Phùng Văn Phúc, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Kim Thoa, Phạm Quốc Tuấn, Trần Ngọc Trung, Nguyễn Ngọc Vinh.

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Báo cáo tóm tắt
Báo cáo tóm tắt không quá 300 từ, dùng Microsoft Word font Unicode. Tên bài dùng font Times New Roman 14 đậm, căn giữa. Tên tác giả dùng font Time New Roman 11 đậm, căn giữa, viết ngay sau tên bài. Cơ quan, địa chỉ và email dùng font Time New Roman 11 nghiêng căn trái, viết ngay sau tên tác giả.
Báo cáo toàn văn
Báo cáo toàn văn không quá 10 trang, dùng Microsoft Word font Unicode. Download Template cho báo cáo toàn văn:  https://cohocvietnam.org.vn/media/upload/editor/files/Template_FullPaper.docx
Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
Hội nghị phí: 1.000.000 đ/người cho Hội viên Hội Cơ hoc Việt Nam; 1.500.000đ/người cho người chưa là Hội viên Hội Cơ hoc Việt Nam.
Phí phản biện: 500.000 đ/bài báo (không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng)
Phí in kỷ yếu: 500.000 đ/bài báo (sẽ có thông báo cụ thể dựa vào số lượng đăng ký in)

Thông tin chuyển khoản:
HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM
Số TK VND: 1440201029694
Số TK USD:   1440201030947
Ngân hàng:     AGRIBANK, Chi nhánh: Bắc Hà Nội

Kế hoạch thời gian
· Đăng ký dự và báo cáo tại Hội nghị: đến 30/08/2022: https://forms.gle/yXrrNKTXXyhrPwsx5
· Nộp báo cáo toàn văn qua EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=nacome2022
và nộp phí phản biện, tham dự Hội nghị:  đến 30/09/2022
· Thông báo chấp nhận đăng:            đến 25/11/2022
· Xuất bản bản mềm Kỷ yếu Hội nghị: đến 30/11/2022

Các báo cáo khoa học có chất lượng đã trình bày ở Hội nghị, sau khi nâng cấp và chỉnh sửa, sẽ được Ban khoa học lựa chọn và giới thiệu gửi tới số đặc biệt của một số tạp chí quốc tế uy tín và của Tạp chí Cơ học Việt Nam.

Các thông báo tiếp theo của Hội nghị sẽ được cập nhật tại địa chỉ:
UET
------------------

Đăng ký tham gia