Hội thảo Computing4Human 2022

Diễn ra từ 11/11/2022

Computing4Human (C4H) là chuỗi hội thảo quốc tế do Trường Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) sáng lập và nắm giữ bản quyền. Năm 2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo Computing4Human lần thứ 3.

Hội thảo Computing4Human 2022 là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu để cùng thảo luận và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về tất cả các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong mọi mặt của đời sống con người. Phạm vi của hội thảo bao gồm tất cả các khía cạnh của lý thuyết, phương pháp và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm.

Hội thảo cũng tạo hội để tăng cường giao lưu khoa học và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, tạo diễn đàn cho các học giả và chuyên gia trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo tập trung vào bàn luận các mô hình, phương pháp ứng dụng, các khả năng và ảnh hưởng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi mặt của đời sống con người, gồm các vấn đề sau:

• Điện toán trong khoa học xã hội và nhân văn (Computational Humanities and Social Sciences)

• Cơ sở hạ tầng thông minh (Smart Infrastructure)

• Y tế thông minh (Smart Healthcare)

• Viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật (Secure and Green IoT Communications)

• Hệ thống khuyến nghị và truy vấn (Explainable Recommendation and Retrieval)

• Trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence)

• Logistics điện tử (E-Logistics)

• Chuyển đổi số trong kinh doanh (Digital Transformation in Business

Các bài viết được báo cáo tại Hội thảo sẽ được đăng trong kỷ yếu (Proceedings) của Computing4Human 2022 nằm trong tuyển tập CEUR Workshop Proceeding được chỉ mục tại Scopus và Google Scholar. Các báo cáo xuất sắc sẽ được xem xét để phát triển thành bài báo xuất bản trong các số đặc biệt của Tạp chí Concurrency and Computation – Practice and Experience (SCIE).

 

Thời gian và địa điểm

Thời gian: 16 /12/2022

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh

 Trường Quốc tế


Đăng ký tham gia