Hội thảo “Hỗ trợ, phát triển các phòng thí nghiệm ở ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn (VILAS, VIMCERTS, GLP”

Diễn ra từ 22/10/2022

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các PTN ở ĐHQGHN, tháng 10/2022, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo “HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở ĐHQGHN ĐẠT TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN (VILAS, VIMCERTS, GLP”.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30 ngày 24/10/2022.

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 1, Nhà điều hành ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

MỤC TIÊU HỘI THẢO:

(i) Tăng cường kết nối và hỗ trợ từ các Cơ quan quản lý nhà nước với các PTN về tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn.

(ii) Trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong triển khai hồ sơ đăng ký công nhận và định hướng giải pháp đầu tư và triển khai.

(iii) Kết nối giữa các đơn vị tổ chức đánh giá sự phù hợp và các PTN để khai thác tiềm năng phát triển dịch vụ thí nghiệm và hiệu chuẩn.

Tại Hội thảo, đại diện của các Cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn thí nghiệm/hiệu chuẩn, cùng đại diện của các đơn vị tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ tham dự và có báo cáo hướng dẫn (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA), Vụ quản lý chất lượng môi trường, Cục Dược (Bộ Y Tế), Vinacontrol).

Đơn vị đầu mối tổ chức: Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN.


Đăng ký tham gia