Hội thảo quốc tế EFIS

Diễn ra từ 17/08/2022

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên EFIS. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

· Corporate Digital Transformation

· Innovation Growth Strategies

· Innovation Management

· Business Model and Innovation

· Entrepreneurship/ Intrapreneurship and Innovation

· Digital Innovation and Knowledge Management

· Digital Human Resources, Financing of Digital Innovation

· Electronic Markets and Trading Platform

· FinTech and Alternative Finance

· Crowdfunding

· P2P Lending

· Governance and Financing of High-Tech Firms

· Crypto Assets

· Digital Finance and Banking

· Sustainability in Digital World

Thông tin chi tiết tại: https://efis.sciencesconf.org/

 

--------------------
>>> Tin bài liên quan:

Hội thảo Quốc tế C4H 2022

Hội thảo Quốc tế ICECH 2022


Đăng ký tham gia