Hội thảo Quốc tế ICYREB 2022

Diễn ra từ 29/08/2022

Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế Các nhà Khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2022 (ICYREB) với chủ đề: “Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế”.

Với mục đích bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm hướng tới những nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP. HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên Các nhà khoa học trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2022) của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022 - The 8th International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022).

 

Thời gian: 28/10/2022

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (dự kiến kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp)

Chủ đề hội thảo:

Đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội chưa từng có trên toàn cầu. Sau hơn hai năm, mặc dù đại dịch đã từng bước được kiểm soát, những hệ lụy của đại dịch vẫn hiện hữu và tiếp tục tạo ra nhiều khó khăn cũng như cơ hội với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên ICYREB lần thứ 8 được tổ chức tập trung vào chủ đề: “Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế” (Economic Resilience, Recovery and Growth).

Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

Những biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước trong bối cảnh mới

Vai trò của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trong phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Sức chống chịu của nền kinh tế trước những bất ổn của kinh tế khu vực và thế giới

Chuyển đổi số và tác động đến sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Tài chính Carbon

Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Tiền mã hóa và các loại tài sản số

Kinh tế năng lượng, Kinh tế môi trường, Biến đổi khí hậu

Mô hình kinh tế và kinh doanh tuần hoàn

Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

Kinh tế số, chuyển đổi số

Các mô hình phát triển kinh tế mới

Kế toán Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng

Khởi nghiệp và Quản trị đổi mới sáng tạo

Quản trị Doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo

Cơ hội công bố nghiên cứu:

Các bài viết trình bày tại hội thảo sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

Những bài nghiên cứu xuất sắc trình bày ở hội thảo sẽ có cơ hội được xét duyệt công bố trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS bao gồm:

International Journal of Social Economics (Emerald publisher, ABDC: B, ABS: 1, SCOPUS: Q2, ESCI): Special issue with the theme “Post-COVID-19 and Social economics”)

Journal of Asian Business & Economic Studies (Emerald publisher, SCOPUS, ESCI)

Bên cạnh đó, những bài trình bày ở hội thảo sẽ có cơ hội được xét duyệt công bố trên tạp chí khoa học uy tín của các đơn vị đồng tổ chức, bao gồm:

Journal of Economics & Development (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Journal of International Economics & Management (Trường Đại học Ngoại thương)

VNU Journal of Economics & Business (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)

Journal of Finance & Accounting Research (Học viện Tài chính)

Journal of Economic & Banking Studies (Học viện Ngân hàng)

Journal of Economic Studies (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)

Journal of Economics and Management Science (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế)

Diễn giả chính: Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau

Thể lệ gửi bài

Bài viết được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (Quy định hình thức bài viết xem phụ lục đính kèm). 

Thời hạn gửi bài:  trước ngày 11/9/2022

Xin vui lòng gửi bài viết theo đường link sau: https://forms.gle/7mXACvuwwg4dV1bUA

Kinh phí tham dự và đăng bài kỷ yếu:

Phí đăng bài kỷ yếu: 1.000.000đ/ bài đăng 

Hỗ trợ 50% phí đăng bài cho các đơn vị đồng tổ chức

Thông tin chi tiết xin liên hệ website https://icyreb.ueb.edu.vn hoặc gửi thắc mắc về địa chỉ email: icyreb2022.ueb@vnu.edu.vn hoặc Hotline 086.799.0925 để được giải đáp.

***

With the aim of fostering and developing a contingent of competent young researchers towards regional and international scientific standards, VNU University of Economics and Business (VNU-UEB) is excited to host the 8th International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2022) in collaboration with the Vietnam Group of Universities in Economics & Business, namely National Economics University, Foreign Trade University, Thuongmai University, Academy of Finance, Banking Academy of Vietnam, University of Economics Ho Chi Minh City, University of Economics – University of Danang, Hue College of Economics – Hue University, and University of Economics & Law - VNU Ho Chi Minh City. This event, as part of VNU-UEB's 15th anniversary celebrations, will be held in October, 2022.

TOPICS

We cordially invite academics, practitioners and policymakers (not over 40 years old by 2022) to submit their papers on topics in any field of economics, management and business under the theme of the conference this year “Economic Resilience, Recovery and Growth”. Topics of interest include, but are not limited to:

Accounting, Auditing, Banking and Finance

Economic Growth Models

International Trade and Supply Chain Management

Business, Marketing in the Digital Era

Entrepreneurship and Innovation Management

Economic Management and Reform

International Economic Integration and Digital Transformation

International Economics and Investment

Management Information Systems in Financial and Non-Financial Firms

Instability of the world and regional economy in the new context

The role of globalization and international economic integration in economic recovery and growth

Resilience of the economy to regional and world economic uncertainties

Carbon Finance

Cryptocurrency and Central Bank Digital Currency

Energy economics, environmental economics, climate change

Circular business and economic model

Corporate governance in the new context

Other relating issues.

Date: 28/10/2022

Conference venue: Hanoi (offline and online)

Submission address, Deadline, structure and format of the paper:

Deadline for submission of full-text articles: September 11, 2022

Structure and format: Please find the detailed requirements in the attached Format Guideline

Language: in either English or Vietnamese

Please submit your full paper via this link: https://forms.gle/7mXACvuwwg4dV1bUA

 

Publication Opportunities:

We welcome you to participate and contribute papers to this International Conference. Accepted papers will be included in the Proceedings of ICYREB 2022 (with an ISBN) and may be selected for presentation at the conference.

In addition, outstanding papers will have opportunity to publish on journals of co-host universities including:

International Journal of Social Economics (Emerald publisher, ABDC: B, ABS: 1, SCOPUS: Q2, ESCI): Special issue with the theme “Post-COVID-19 and Social economics”)

Journal of Asian Business & Economic Studies

Journal of Economics & Development

Journal of International Economics & Management

VNU Journal of Economics & Business

Journal of Finance & Accounting Research

Journal of Economic & Banking Studies

Journal of Economic Studies

Journal of Economics and Management Science 

The Conference Organizing Committee would like to thank the authors for your contribution to the success of ICYREB 2022.


Đăng ký tham gia