Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia UNC2023: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Diễn ra từ 23/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc gia 2023 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023):

1. Thời gian (dự kiến): Từ 01/9/2022 đến 24/4/2023

2. Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt, tiếng Anh.

3. Nội dung hội thảo: Các vấn đề liên quan đến nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam

4. Kỷ yếu hội thảo: Xuất bản tập 1 kỷ yếu toàn văn có mã số ISBN vào Ngày chính hội UNC2023: 24/04/2023 và tập 2 vào 31/5/2023 (nếu có)

5. Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

6. Lệ phí tham dự: (chỉ áp dụng với các đề xuất không phải là cán bộ ULIS)

– Báo cáo tóm tắt: 250.000đ/báo cáo

– Báo cáo toàn văn: 800.000đ/báo cáo

Thông tin tài khoản:

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Số tài khoản: 21510005595995 Ngân hàng

Ngân hàng: Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Link nộp đề xuất: https://bit.ly/dexuatbaocaoUNC2023

8. Hạn nộp đề xuất: 30/11/2022

 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp học, bậc học, giảng viên và nhà sư phạm ở các trường đại học và viện nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục ở các sở giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp giáo dục, cộng đồng người học và nhà tuyển dụng nguồn nhân lực ngoại ngữ, nhà xuất bản và các nhà khoa học quan tâm trong và ngoài nước.

 

Trân trọng./.


Đăng ký tham gia