Workshop: “Xây dựng hệ thống bài tập, thực hành, thực tập phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Quốc tế”

Diễn ra từ 12/10/2022

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức workshop về xây dựng hệ thống bài tập, thực hành, thực tập của giảng viên trong Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo với mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý cho nội dung buổi họp từ các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học có kinh nghiệm. Cụ thể:

Workshop: “Xây dựng hệ thống bài tập, thực hành, thực tập phục vụ các ngành đào tạo tại Trường Quốc tế”.

Thời gian: 09:00 – 17:00, thứ Sáu, ngày 14/10/2022.

Địa điểm: Phòng 213, tòa nhà HT1, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.


Đăng ký tham gia