DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU Ở ĐHQGHN NĂM 2018

Danh sách nhóm nghiên cứu ở ĐHQGHN năm 2018

Diễn ra từ 16/08/2022

 

 

 

 

TT

Tên nhóm

Trưởng nhóm

Đơn vị

I

Nhóm nghiên cứu mạnh

1.

Topo đại số

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường ĐHKHTN

2.

Phương pháp lý thuyết trường lượng tử 

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Trường ĐHKHTN

3.

Khoa học vật liệu tính toán

GS.TS. Bạch Thành Công

Trường ĐHKHTN

4.

Sóng trong môi trường đàn hồi

PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Trường ĐHKHTN

5.

Khoa học phân tích trong môi trường, y-sinh, thực phẩm và ứng dụng

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Trường ĐHKHTN

6.

Công nghệ hóa học vật liệu và năng lượng sạch

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Trường ĐHKHTN

7.

Công nghệ Enzym và Protein

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Trường ĐHKHTN

8.

Vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và Phát triển xanh

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Trường ĐHKHTN

9.

Nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại châu Á

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Trường ĐHKHXH&NV

10.

Công tác xã hội và An sinh xã hội

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường ĐHKHXH&NV

11.

Ngôn ngữ học ứng dụng và Ngôn ngữ học đối chiếu

GS.TS. Đinh Văn Đức

Trường ĐHKHXH&NV

12.

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý

Đồng Trưởng nhóm: PGS.TS. Vũ Cao Đàm và TS.  Đào Thanh Trường

Trường ĐHKHXH&NV

13.

Vật lý và công nghệ tổ hợp nano hữu cơ 

GS.TS. Nguyễn Năng Định

Trường ĐHCN

14.

Vật liệu và linh kiện micro-nano

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

Trường ĐHCN

15.

Tâm lý học Lâm sàng

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Trường ĐHGD

16.

 Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thành

Trường ĐHKT

17.

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Trường ĐHKT

18.

Nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

TS. Phan Chí Anh

 

Trường ĐHKT

19.

Nghiên cứu về Luật Hiến pháp – Hành chính

GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Khoa Luật - ĐHQGHN

20.

Nghiên cứu về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tư pháp

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Luật - ĐHQGHN

21.

Nghiên cứu Khu vực học

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Viện VNH&KHPT

22.

Tôn giáo và Pháp quyền

GS.TS Đỗ Quang Hưng

Trường ĐH KHXH&NV

23.

Mô hình hóa Khí hậu Khu vực và Biến đổi khí hậu

GS.TS Phan Văn Tân

Trường ĐH KHTN

24.

Pháp luật quốc tế phục vụ chiến lược bảo vệ chủ quyền và Hội nhập quốc tế của Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Khoa Luật

25.

Vật liệu và kết cấu tiên tiến/ Advanced materials and structures (AMS)

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trường ĐHCN

26.

Hóa học phức chất và Hóa sinh vô cơ

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

Trường ĐHKHTN

27.

Nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Trường ĐHKT

28.

Nghiên cứu Giới, Dân số và Môi trường

GS.TS Hoàng Bá Thịnh

Trường ĐHKHXH&NV

II

Nhóm nghiên cứu tiềm năng

1.

Nghiên cứu phát triển thuốc

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải

Khoa Y-Dược

2.

Ứng dụng dược chất thiên nhiên và tổng hợp định hướng hóa dược

TS. Mạc Đình Hùng

Trường ĐH KHTN

3.

Các phương pháp xử lý dữ liệu tiên tiến cho tương tác người máy

PGS.TS. Lê Thanh Hà

Trường ĐHCN

4.

Quản trị tinh gọn “Made in Vietnam”

TS. Nguyễn Đăng Minh

Trường ĐHKT

5.

Vật liệu và linh kiện từ tính nano thấp chiều

PGS.TS. Hoàng Nam Nhật

Trường ĐHCN

6.

Nghiên cứu Nho học Việt Nam

TS. Nguyễn Thọ Đức

Trường ĐHKHXH&NV

 

 


Đăng ký tham gia