NHÓM NGHIÊN CỨU TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, TRƯỜNG QUỐC TẾ , ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu trường quốc tế - Đai học Quốc gia Hà Nội

Diễn ra từ 16/08/2022

1) Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

 

 

Câu hỏi nghiên cứu:

Các xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp bền vững là gì và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam ra sao?

Vai trò và các vấn đề hành vi tổ chức do nhà lãnh đạo, người lao động hay khách hàng thực hiện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững doanh nghiệp như thế nào?

Các vấn đề tăng cường liên kết doanh nghiệp trong ngành và khu vực để phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu là gì và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phương Mai

Thành viên

PGS.TS. Yong Shik Choo

PGS.TS. Bing Jiang

TS. Trần Công Thành

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

NCS. ThS. Võ Đình Nam

NCS.ThS. Rajnish Sharma

Thông tin liên hệ

Khoa Kinh tế và Quản lí

TS. Nguyễn Phương Mai

Email: mainp@isvnu.vn

2) Kinh tế học

Lĩnh vực: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Phân bổ nguồn lực, phân phối của cải và thu nhập, giáo dục, việc làm, môi trường và các vấn đề xã hội.

 

Câu hỏi nghiên cứu:

Khai thác, truy suất và biên tập các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ mục đích nghiên cứu về các vấn đề kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.

Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp để phân tích sự phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân.

Phân tích sự phân phối của cải, thu nhập và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.

Trưởng nhóm: TS. Trần Quang Tuyến

 

Thành viên:

TS. Nguyễn Việt Cường

TS. Đoàn Thanh Tịnh

Thông tin liên hệ:

Khoa Kinh tế và Quản lí

TS. Trần Quang Tuyến

Email: tuyentranquang@isvnu.vn

 

3) Xử lí ngôn ngữ tự nhiên

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

– Các phương pháp học máy tiên tiến (advanced machine learning)

– Kỹ thuật học sâu (deep learning)

– Các phương pháp xử lý thông tin

Câu hỏi nghiên cứu

– Xử lý, phân tích, và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng hệ hỏi đáp, và xử lý hội thoại (dialog processing)

– Các phương pháp truy vấn thông tin (Information Retrieval), trích chọn thông tin (Information Extraction), và các ứng dụng khác như dịch máy, tóm tắt văn bản, phân tích quan điểm khác hàng,..

Trưởng nhóm: TS. Trần Thị Oanh

Thành viên:

 

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

TS. Lê Đức Thịnh

TS. Ngô Xuân Bách

TS. Phạm Thị Huệ

ThS. Nguyễn Đức Chinh

ThS. Lương Chí Thọ

Thông tin liên hệ:

Khoa Các khoa học ứng dụng

TS. Trần Thị Oanh

Email: oanhtt@isvnu.vn

 

4) Ngôn ngữ – văn hóa – giáo dục ngoại ngữ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ, Văn hóa, Giáo dục ngoại ngữ, Tâm lý, liên ngành

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học

Câu hỏi nghiên cứu:

– Phương pháp dạy học trực tuyến; phương pháp dạy học ngoại ngữ, văn hóa, ngôn ngữ…

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Việt Hùng

 

Thành viên:

Phạm Thị Thủy, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Hoàng Văn Vân, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN

Nguyễn Văn Quang, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN

Lê Hùng Tiến, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN

Nguyễn Thị Mai Hoa, School of Education, University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia

Đặng Kim Anh, Đại học Monash, Úc

Nguyễn Thị Tố Hoa, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đỗ Thị Hồng Liên, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Dương Thị Thu Huyền, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Dương Thị Thiên Hà, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Ngô Dung Nga, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Phạm Thị Tuyết Mai, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Nguyễn Trí Trung, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Trần Thị Lan Hương, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đỗ Thanh Vân, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đặng Hồng Ngân, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Lê Hoài Thu, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đào Thúy Duyên, Học viện Cảnh sát Nhân dân

Vũ Thị Thanh, Đại học Sư phạm Hà Nội

Lê Việt Hoàng, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đặng Thị Quỳnh Trang, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Lại Thanh Vân, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Bùi Hoài Hương, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

 

Thông tin liên hệ:

Khoa Ngôn ngữ ứng dụng

TS. Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv@isvnu.vn

 

5) Các kĩ thuật tính toán và thuật toán trong mạng iot và hệ cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây

Lĩnh vực: IoT, Hệ thống thông tin, các thuật toán và kỹ thuật tính toán

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

– Các kỹ thuật tính toán trên mạng IoT và cơ sở dữ liệu y tế trên nền điện toán đám mây hỗ trợ ra quyết định

– Các thuật toán tối ưu tài nguyên trên mạng IoT

 

Câu hỏi nghiên cứu: Làm thế nào để triển khai hiệu quả các dịch vụ cho hệ thống thỏa mãn các yêu cầu tài nguyên dịch vụ và các ràng buộc QoS trong khi tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên?

Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

 

Thành viên:

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn– PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

TS. Trần Thị Oanh

TS. Nguyễn Hữu Đức

Thông tin liên hệ:

Phòng nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính

PGS.TS. Nguyễn Thành Tùng

Email: tungnt@isvnu.vn

 

6) Quang lượng tử
Lĩnh vực: Công nghệ, kỹ thuật, điện tử, tin học, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, khoa học dữ liệu

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

– Cảm biến quang học;

– Các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic

 

Câu hỏi nghiên cứu:

– Thiết kế, chế tạo, xây dựng các hệ thống phần cứng, phần mềm hệ thống tự động đo lường, giám sát từ xa và thời gian thực các thông số môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, các hệ thống nông nghiệp thông minh chẳng hạn như khí CO, CO2, CH4, NO2, bụi PM10, PM2.5, khói, độ pH và độ đục của nước (water turbidity),đo độ ẩm của đất, các yếu tố khí hậu, thời tiết sử dụng mạng cảm biến không dây

– Xây dựng dựng các thuật toán, cảnh báo tự động qua SMS, email khi giá trị vượt ngưỡng và thiết lập một số bản đồ trực tuyến lan truyền sử dụng tích hợp các công nghệ kết nối Internet qua 3G/4G/wifi, Internet of Things (IoT), WebGIS và điện toán đám mây.

– Thiết kế, đề xuất các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic, ứng dụng để cảm biến một số khí và đánh giá đặc trưng kỹ thuật của cấu trúc mới qua tham số độ nhạy, dải đo và giới hạn đo với một số cấu trúc đã biết.

Trưởng nhóm: PGS.TS. Lê Trung Thành

Thành viên:

NCS.ThS. Nguyễn Anh Tuấn

NCS.ThS. Lê Duy Tiến

NCS.ThS. Nguyễn Văn Tánh

NCS.ThS. Bùi Thị Thùy

NCS.ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

NCS.ThS. Đỗ Thế Dương

ThS. Nguyễn Đình Chinh

Thông tin liên hệ

Khoa Các khoa học ứng dụng

PGS.TS. Lê Trung Thành

Email: thanh.le@isvnu.vn

 

7) Tài chính và phân tích định lượng

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô, thị trường tài chính và các tổ chức

Lĩnh vực nghiên cứu chính:Biến động, bất ổn kinh tế vĩ mô; sự không chắc chắn của thị trường, quản lý danh mục đầu tư; tài chính bền vững; ứng dụng học máy trong tài chính.

Câu hỏi nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu,phát triển các mô hình tài chính để giải quyết các phản ứng của thị trường tài chính đối với những biến động và bất ổn kinh tế vĩ mô. Nhóm tập trung vào các chỉ số đầu tư, phân bổ danh mục đầu tư cũng như sự tương tác giữa các thị trường tài chính (hội nhập, độc lập, tương quan) và các loại tài sản ứng với các thị trường khác nhau…

 

Trưởng nhóm:

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Thành viên:

PGS.TS Hung Do (Massey University)

TS Trung Le

Nikos Paltalidis (Durham University)

Ahmet Sensoy (Assistant Professor, Bilkent)

Thông tin liên hệ

GS.TS Nguyễn Đức Khương

Email: duckhuong.nguyen@isvnu.vn

 

8) Tài chính và quản lí

Lĩnh vực: Tài chính và Quản lí

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công (điện và các tiện ích khác), Quản trị doanh nghiệp và các chủ đề quản lý tài chính khác

Câu hỏi nghiên cứu

– Quyết định tài chính doanh nghiệp

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản lý và tài chính công ích

– Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phú Hưng

Thành viên:

TS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)

TS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)

Thông tin liên hệ

Khoa Kinh tế và Quản lí

TS. Nguyễn Phú Hưng

Email: hungnp@isvnu.vn

 

9) Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng

Lĩnh vực: Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu chính

– Các mô hình trong học máy và ứng dụng các mô hình này để giải các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau như phân tích dữ liệu kinh doanh, xử lý dữ liệu nông nghiệp, xử lý ảnh,…

– Tính toán thông minh và ứng dụng trong học máy, tài chính, quản lý sản xuất.

Câu hỏi nghiên cứu

– Phương pháp xử lí dữ liệu và mô hình học máy để tăng độ chính xác cho một số bài toán trong tài chính, kinh doanh, quản lí sản suất?

– Phát triển mô hình cũng như các phương pháp giải hiệu quả cho một số bài toán tối ưu tổ hợp trong tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic và phương pháp tối ưu cho một số mô hình trong học máy?

– Độ đo trên các tập mờ và ứng dụng trong các bài toán hỗ trợ ra quyết định?

Trưởng nhóm: TS. Trần Đức Quỳnh

Thành viên:

TS. Nguyễn Quang Thuận

TS. Tạ Anh Sơn

TS. Phạm Việt Hương

TS. Nguyễn Doãn Đông

NCS. Lê Lương Vương

ThS. Nguyễn Xuân Thảo

Cố vấn khoa học cho nhóm: GS.TSKH Lê Thị Hoài An/ GS.TSKH Hồ Tú Bảo

Thông tin liên hệ

Khoa Các khoa học ứng dụng

Phòng nghiên cứu về Khoa học dữ liệu và tính toán các hệ thống phức tạp

TS. Trần Đức Quỳnh

Email: quynhtd@isvnu.vn

 

10) Khoa học y sinh và sức khoẻ

Lĩnh vực: Y sinh

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Sinh y học phân tử (tế bào gốc, di truyền y học, miễn dịch học phân tử…)

Đặc điểm dịch tễ (dịch tễ học lâm sàng, dịch tễ học phân tử…)

Yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe (dinh dưỡng, thực phẩm, môi trường…)

Kỹ thuật phân tử trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của con người (môi trường, dinh dưỡng, thực phẩm, dược phẩm…)

Câu hỏi nghiên cứu

– Về lĩnh vực y sinh: Cơ chế phân tử và các yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển các bệnh lý? Liệu có thể sử dụng các hiểu biết về điều này trong việc phát triển các biện pháp chẩn đoán, và phòng trị bệnh trên người? – – Về lĩnh sức khỏe: Đặc điểm dịch tễ, hiệu quả của các biện pháp điều trị và yếu tố liên quan đến các mặt bênh là gì?

– Về lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm và môi trường: Các yếu tố dinh dưỡng và môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe? Vậy cần cải tiến công nghệ, kỹ thuật, phương pháp gì để nâng cao chất lượng dinh dưỡng, và cải thiện môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống?

Trưởng nhóm: TS. Chu Đình Tới

Thành viên:

GS.TS Pau-Loke Show

PGS.TS Yang Tao

TS. Nguyễn Liên

TS. Đặng Tiến Trường

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Trí Quang

Bác sĩ CKI, HVCHII Hoàng Trọng Tuệ

Thạc sỹ, Bác sĩ, HVCKII Nguyễn Việt Anh

Bác sĩ, HVCH Lại Hồng Thịnh

Cử nhân Vũ Ngọc Sương Mai

Cử nhân, HVCH Phạm Minh Nghĩa

Thông tin liên hệ: Khoa Các khoa học ứng dụng

Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng

TS. Chu Đình Tới

Email: toicd@isvnu.vn


Đăng ký tham gia