Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng tuyển dụng nhân sự

Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị chuyên môn của Viện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

STT

Vị trí cần tuyển

Số lượng

1

Phòng An toàn Hệ thống thông tin

2

2

Phòng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

2

3

Phòng Công nghệ Đa phương tiện và Thực tại ảo

2

4

Phòng Công nghệ Mạng và truyền thông (PTN AIoT)

2

5

Phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý Ngôn ngữ tự nhiên

2

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Công nghệ thông tin, Toán-Tin, Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật máy tính. Ưu tiên: ứng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị khoa học uy tín, sử dụng tiếng Anh thành thạo.

3.  Nhiệm vụ

· Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đại học, sau đại học tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN theo sự phân công của Viện CNTT; tham gia giảng dạy sau đại học tại Viện CNTT.

· Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ (R&D) và hoạt động chuyên môn khác.

· Tổng hợp, báo cáo các kết quả nghiên cứu và hoạt động chuyên môn.

· Công bố các kết quả nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu và hoạt động chuyên môn, đăng ký phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, giải thưởng khoa học công nghệ.

· Tham dự sinh hoạt học thuật chuyên ngành (xêmina), hội nghị và hội thảo khoa học.

· Hướng dẫn sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện khóa luận, luận văn và luận án tốt nghiệp.

· Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn, các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên gia (lập trình viên cao cấp, chuyên gia phân tích hệ thống…), bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và trình độ khoa học – công nghệ và phổ cập công nghệ mới.

4.  Chế độ và chính sách

· Được hưởng lương theo ngạch bậc, lương tăng thêm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện CNTT. Các ứng viên có trình độ tiến sĩ sẽ được ưu tiên xem xét tuyển dụng tuyển viên chức trong thời gian sớm nhất.

· Môi trường làm việc năng động, hiện đại, có cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp.

· Giảng viên, nghiên cứu viên mới tuyển dụng được ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu khoa học; được hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ.

5. Thông tin liên hệ

Ứng viên quan tâm đến tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên của Viện Công nghệ Thông tin xin liên hệ Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, qua chuyên viên Nguyễn Thúy Hạnh, E-mail: thuyhanh@vnu.edu.vn hoặc ĐT: 0812212555 (trong giờ hành chính).

Đăng ký ứng tuyển
Họ tên (*)
Giới tính(*)
Năm sinh(*)
Số điện thoại liên hệ(*)
Email(*)
Vị trí ứng tuyển hoặc hợp tác(*)
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ(*)
Trình độ
Hướng nghiên cứu
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Cử nhân(*)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Thạc sĩ (nếu có)
Ngành/Chuyên ngành và nơi đào tạo bậc Tiến sĩ (nếu có)
Vị trí và cơ quan công tác hiện nay (sẽ được bảo mật)
Người giới thiệu(Học hàm học vị, họ và tên)
Số điện thoại người giới thiệu
Email người giới thiệu
Chỉ chấp nhận định dạng docx,xlsx,pdf dung lượng dưới 3MB !