Đăng ký chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay - ASEAN in Today’s World (AsTW) năm 2023

Diễn ra từ 12/12/2022

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Kyushu (Nhật Bản) về việc chọn cử sinh viên tham dự chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với tên gọi “ASEAN trong thế giới ngày nay - ASEAN in Today’s World (AsTW)” năm 2023. Chương trình là cơ hội để sinh viên các quốc gia ASEAN+3 tham gia các lớp học ngôn ngữ và kiến thức về ASEAN, có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế và cùng trải nghiệm thông qua các chuyến du khảo văn hóa, thăm quan các di tích lịch sử.

Thông tin về chương trình:

- Thời gian: Từ ngày 13/3/2023 - 24/3/2022.

- Địa điểm: Đại học Mahidol, Thái Lan.

- Thành phần dự: Đại diện sinh viên thuộc các quốc gia ASEAN + 3.

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.

Thông tin chi tiết về chương trình được được đăng tải tại địa chỉ: https://isc.kyushu-u.ac.jp/astw/.

Đây là một chương trình giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa, ĐHQGHN  thông báo để các em sinh viên các đơn vị đào tạo có nhu cầu đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại địa chỉ: https://isc.kyushu-u.ac.jp/astw/.

 Ban CT&CTHSSV


Đăng ký tham gia