Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả công trình nghiên cứu khoa học

Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả công trình nghiên cứu khoa học

Thông tin khóa học

Khoá đào tạo: “Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên, học viên là một trong những sản phẩm của chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN, hướng tới cung cấp những kiến thức nền tảng và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu cho sinh viên, học viên - những nhà khoa học tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đăng ký ngay

Giới thiệu khóa học

Ngày nay, khi khoa học và công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng quốc gia, từng doanh nghiệp thì việc đổi mới công tác giáo dục đào tạo kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu khoa học là một xu thế, một biện pháp tích cực của nền giáo dục năng động, sáng tạo. Để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì các nhà nghiên cứu, những người làm công tác khoa học, nhất là giảng viên, học viên, sinh viên tại các trường đại học phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nghiên cứu khoa học không những củng cố, nâng cao vốn hiểu biết về kiến thức lý luận, kiến thức xã hội mà còn góp phần rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng dành cho sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy độc lập hay kỹ năng thuyết trình… Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN vừa là mục tiêu vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại ĐHQGHN và các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mọi sinh viên, học viên có mong muốn trở thành nhà khoa học và đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực sẽ được tham gia các chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN.

Khoá đào tạo: “Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên, học viên là một trong những sản phẩm của chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN, hướng tới cung cấp những kiến thức nền tảng và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu cho sinh viên, học viên - những nhà khoa học tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mục tiêu của khóa đào tạo

  • Nắm được kiến thức có liên quan tới các kỹ thuật tổng quan tài liệu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
  • Nắm được các kỹ thuật tìm, lọc, phân tích, tổng hợp và trình bày tài liệu tổng quan
  • Nắm được cấu trúc, cách viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu
  • Hiều được những kiến thức về liêm chính trong nghiên cứu khoa học
  • Biết cách ứng dụng phần mềm Endnote trong trình bày tài liệu tham khảo
Đối tượng tham gia: Đối tượng của khoá học: tất cả sinh viên, học viên đang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội và những cá nhân quan tâm, yêu thích về NCKH.

Thời gian : Khóa học được thực hiện trong vòng 6 buổi ngày 6, 12, 13 tháng 11 năm 2022.
- Sáng Thứ 7, Chủ nhật: 8:30-11:30.
- Chiều Thứ 7, Chủ nhật: 13:30-16:30.

Phương pháp đào tạo
- Khóa đào tạo áp dụng phương pháp đào tạo tích cực, tập trung và:
1) Tích hợp ứng dụng công nghệ;
2) Định hướng học viên, kiến tạo tích cực;
3) Phát triển tư duy logic, kỹ năng thông qua các bài học thực tế;
4) Đánh giá hiệu quả thông qua sản phẩm cuối cùng.
- Hình thức đào tạo: giảng dạy trực tiếp

Nội dung khóa học
Khóa học được thiết kế gồm 06 Chuyên đề. Chi tiết nội dung như sau:
Chương 1: Chiến lược tổng quan tài liệu
Chương 2: Xây dựng đề cương nghiên cứu
Chương 3: Liêm chính trong nghiên cứu khoa học
Chương 4: Trích dẫn tài liệu tham khảo bằng phần mềm ENDNOTE

Học phí: 500.000đ/học viên/khoá.

- Khoá đào tạo được thực hiện theo tài trợ của Chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ ĐHQGHN năm 2022. Để đảm bảo chất lượng và trách nhiệm của học viên khi tham gia khóa học, chương trình sẽ thu phí ghi danh 500.000 đồng/học viên và chương trình sẽ hoàn trả lại học phí cho học viên kèm theo một giấy chứng nhận hoàn thành khóa học với điều kiện hoàn thành ít nhất 05 buổi trên tổng số 06 buổi học, thực hiện đúng quy chế tham gia lớp học và hoàn thành báo cáo cuối khóa.
- Phí ghi danh chuyển vào số tài khoản: 0343814445 tại Ngân hàng Ngân hàng Quân đội (MB)
- Người thụ hưởng: NGO THI TRANG
- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, ngày.tháng.năm sinh, YSIP02.

(Ví dụ: Nguyen Văn A, 08.01.2002, YSIP02)

Chứng nhận hoàn thành khoá học
Chỉ những học viên tham gia 5 trên số tổng số 6 buổi học và hoàn thành bài tập mới đủ điều kiện nhận chứng nhận hoàn thành khoá học.

Địa điểm học: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà G8, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đăng ký:
Hạn chót đăng kí: đến hết ngày 4/11/2022.
Đăng kí online qua link: https://forms.gle/Do6pWsiQiroePaTt5
Đăng ký online qua QR code: 

 

Hoặc đăng ký qua hotline:  0936.438.955 (zalo)

Ai Nên học?

Đối tượng tham gia của khóa học này là sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, cần bổ sung kiến thức về kiến thức và kỹ năng nền tảng về nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu.

Giảng viên

Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả công trình nghiên cứu khoa học PGS.TS. Nguyễn Đình Hải

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Chiến lược tổng quan và trình bày kết quả công trình nghiên cứu khoa học PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Đăng ký ngay