Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học

Thông tin khóa học

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nền tảng về nghiên cứu khoa học, được trang bị những công cụ hữu ích để thực hiện những nghiên cứu tiền đề và xuất bản bài báo khoa học. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cũng cung cấp cho học viên các thông tin về chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN. 

Mục tiêu của khóa đào tạo 

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nền tảng về nghiên cứu khoa học, được trang bị những công cụ hữu ích để thực hiện những nghiên cứu tiền đề và xuất bản bài báo khoa học. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cũng cung cấp cho học viên các thông tin về chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN.

 

Đăng ký ngay

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ đã được triển khai tại nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng trên thế giới với các tên gọi khác nhau như Pre-PhD; Pre-Doctoral hay Doctoral Skills Programme. Mục tiêu của các chương trình này đều nhằm hoàn thiện phương pháp nghiên cứu khoa học, kiến thức nền, các kỹ năng học thuật thiết yếu, thay đổi phương pháp học tập của người học để hướng đến chuẩn bị đề cương nghiên cứu ấn tượng cho và tạo nên các công trình nghiên cứu khoa học đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Tại Việt Nam, các chuyên gia của HDC cũng đã nghiên cứu xây dựng một chương trình đào tạo tiền tiến sĩ với đầy đủ các mục tiêu như trên cũng như đáp ứng nhu cầu cụ thể của các học viên cao học, giảng viên, nghiên cứu viên có nhu cầu thi nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Hà nội cũng như các chương trình khác trong nước. 
Mục tiêu của khóa đào tạo 
Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nền tảng về nghiên cứu khoa học, được trang bị những công cụ hữu ích để thực hiện những nghiên cứu tiền đề và xuất bản bài báo khoa học. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cũng cung cấp cho học viên các thông tin về chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN.
Thời gian
Khóa học được thực hiện trong vòng 6 buổi. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của người học.
Giảng viên thực hiện
Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học và hướng dẫn NCS. Bên cạnh đó, giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, cũng như am hiểu sâu về chương trình đào tạo tại ĐHQGHN.
Cách thức tổ chức 
Khóa đào tạo áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực hướng đến sự phối hợp toàn diện trực tiếp giữa giảng viên và học viên, có thể kết hợp học online và offline qua phần mềm zoom.
Đánh giá
Học viên tham gia khóa học được đánh giá thông qua bài tiểu luận về định hướng nghiên cứu, làm tiền đề xây dựng đề cương nghiên cứu. 
Nội dung khóa học

TT Nội dung chương trình Thời gian
1 CHUYÊN ĐỀ 1: Tổng quan nghiên cứu Buổi 1
2 CHUYÊN ĐỀ 2: Cấu trúc và cách viết đề cương nghiên cứu Buổi 2
3 CHUYÊN ĐỀ 3: Xây dựng mô hình lý thuyết và lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu định tính và định lượng Buổi 3
4 CHUYÊN ĐỀ 4: Phương pháp điều tra hiện trường Buổi 4
5 CHUYÊN ĐỀ 5: Cấu trúc và lựa chọn tạp chí khoa học chuyên ngành Buổi 5
6 CHUYÊN ĐỀ 6: Giới thiệu chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN Buổi 6
 

Ai Nên học?

Là sinh viên ddam mê nghiên cứu khoa học, học viên cao học có kế hoạch thi nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu.

Giảng viên

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Nguyễn Đình Hải

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Đăng ký ngay