Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế

Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế

Thông tin khóa học

Khoá đào tạo: “Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế” dành cho, giảng viên trẻ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm, là một trong những sản phẩm của chương trình Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN, hướng tới cung cấp những kỹ năng nâng cao, hướng tới việc công bố sản phẩm nghiên cứu tới cộng đồng khoa học quốc tế.
Đăng ký ngay
Code: YSIP-P09
------
 

Giới thiệu khóa học

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí có uy tín là yêu cầu đối với nhà khoa học và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Công bố quốc tế đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp với quá trình trình bình duyệt khắt khe. Bài viết này chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm chuẩn bị, nộp bài viết và đáp ứng phản hồi khi tác giả gửi bài cho tạp chí quốc tế, đồng thời đưa ra một số gợi ý về cấu trúc cơ bản của một của một bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

2. Mục tiêu của khóa đào tạo
Học phần sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức quan trọng về: Cấu trúc bài báo khoa học quốc tế; Cách viết bài báo khoa học quốc tế; Cách thức trình bày bảng mô tả biến, mẫu khảo sát, bản đồ địa bàn nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu, mô hình lý thuyết; Cách trình bày kết quả thống kê mô tả, thống kê so sánh, phân tích tương quan; Nắm bắt được kinh nghiệm trình bày kết quả phân tích các mô hình hồi quy chủ yếu; Kinh nghiệm lựa chọn tạp chí khoa học chuyên ngành...

3. Đối tượng tham gia
Giảng viên trẻ, các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan;
Học viên tham gia cần chuẩn bị số liệu có thể sử dụng để viết đề cương bài báo quốc tế (có thể hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

4. Thời gian
Khóa học được thực hiện trong vòng 4 buổi. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của người học.

5. Giảng viên thực hiện
Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, cũng như là chủ trì của nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế…

6. Phương pháp đào tạo
Khóa đào tạo áp dụng phương pháp đào tạo tích cực, tập trung vào:
1) Tích hợp ứng dụng công nghệ;
2) Định hướng học viên, kiến tạo tích cực;
3) Phát triển tư duy logic, kỹ năng thông qua các bài học thực tế;
4) Đánh giá hiệu quả thông qua sản phẩm cuối cùng.

Hình thức đào tạo: giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Team hoặc Zoom.

7. Đánh giá
Học viên tham gia khóa học được đánh giá thông qua báo cáo sản phẩm nghiên cứu.

8. Nội dung khóa học
Khóa học được thiết kế gồm 04 Chuyên đề, chi tiết nội dung như sau:
CHƯƠNG 1: Cấu trúc và cách viết một bài báo khoa học quốc tế.
CHƯƠNG 2: Kỹ thuật trình bày kết quả phân tích dữ liệu trong bài báo khoa học quốc tế.
CHƯƠNG 3: Lựa chọn tạp chí khoa học chuyên ngành.
CHƯƠNG 4: Thực hành xây dựng cấu trúc bài báo khoa học quốc tế.

9. Bài tập sau khoá học
Học viên áp dụng nội dung, kiến thức tích luỹ qua các buổi học, áp dụng vào bài tập sau khoá học.

10. Chứng nhận hoàn thành khoá học
Chỉ những học viên tham gia khoá học đầy đủ và hoàn thành bài cuối khoá mới đủ điều kiện nhận chứng nhận hoàn thành khoá học.

11. Địa điểm học
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN.
Địa chỉ: Nhà G8, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

12. Thời gian học: ngày 26 - 27/11/2022 (4 buổi).
Buổi sáng thứ 7, chủ nhật từ 8:30 - 11:30am;
Buổi chiều thứ 7, chủ nhật: từ 13:30 - 16:30.

13. Phí ghi danh: 500.000 đồng/học viên.
85% học phí của khoá học đươc tài trợ bởi Chương trình ươm tạo Nhà khoa học trẻ - ĐHQGHN.

14. Đăng ký
Đăng ký online qua link: https://forms.gle/G3veoDgHDTuFHrxQ8
Đăng ký online qua QR code: 

Hotline:  0936.438.955 (zalo). 
Thời hạn nhận đăng ký và phí ghi danh: đến 21:00, ngày 24/11/2022. 

Ai Nên học?

  • Giảng viên trẻ, các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan;

 

Giảng viên

Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế PGS.TS. Nguyễn Đình Hải

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế PGS.TS. Lưu Quốc Đạt

Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển

Đăng ký ngay