[Infographic] Hội thảo Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp - Thực hành ESG và Chương trình CFA tại Việt Nam

Diễn ra từ 15/09/2023
Trong khuôn khổ thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN và PwC Việt Nam.
Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp (VIC) và PwC Việt Nam phối hợp tổ chức "Hội thảo Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp - Thực hành ESG và Chương trình CFA tại Việt Nam.

Đăng ký tham gia