[THÔNG BÁO MỞ ĐƠN] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THE TECH TALENT HUNT 2023

Diễn ra từ 16/10/2023
[THÔNG BÁO MỞ ĐƠN] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THE TECH TALENT HUNT 2023

Tạo cơ hội cho sinh viên chuyên ngành về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ để thể hiện khả năng và phát triển bản thân. Đồng thời ươm tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhà khoa học trẻ tương lai có năng lực nghiên cứu mạnh. Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN phát động và tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng The Tech Talent Hunt 2023.
Link đăng ký vòng hồ sơ: https://forms.gle/zcgFHtHQM7HaB3Uz8
Thời gian vòng hồ sơ: Từ 10/10 đến 30/10/2023
Thông tin về Cuộc thi có tại: https://drive.google.com/.../13LKbYCUx.../view...
Số lượng học viên: 100 học viên/khóa ươm tạo

Đăng ký tham gia