Thông báo Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN năm 2022

Diễn ra từ 09/11/2022

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc ĐHQGHN

 

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã đã ký Quyết định số 3645/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN. Theo đó, ĐHQGHN sẽ sử dụng Quy chế này làm căn cứ để tổ chức xét chọn các Giải thưởng dành cho nhà giáo nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà giáo đối với hoạt động giáo dục tại ĐHQGHN.

 

Các ứng viên đạt Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm sẽ được tiếp tục xét chọn cho “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục” do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tài trợ. Giải thưởng IMG sẽ lựa chọn và trao tặng 01 giải Nhất (mức thưởng 300 triệu đồng) và 01 giải Nhì (mức thưởng 100 triệu đồng) cho 02 giảng viên xuất sắc nhất của ĐHQGHN. Ngoài ra, các quyền lợi khác của giảng viên đạt giải thực hiện theo quy định và các chế độ đãi ngộ do Giám đốc ĐHQGHN quyết định. Các giải thưởng này sẽ được trao vào ngày 09/12/2022 nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ĐHQGHN.

 

Để việc tổ chức xét chọn Giải thưởng trên có ý nghĩa thiết thực và phát huy hiệu quả trong việc ghi nhận nỗ lực, cống hiến của giảng viên đối với sự phát triển giáo dục tại ĐHQGHN, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên tham gia công tác giảng dạy tại đơn vị, khuyến khích và hỗ trợ nhà giáo tại đơn vị tham gia Giải thưởng. Các hạng mục Giải thưởng, quy trình, tiêu chí xét chọn Giải thưởng được quy định cụ thể tại văn bản Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN. Việc đề cử, ứng cử và các thông tin liên quan tới Giải thưởng được công bố trên website Giải thưởng tại địa chỉ https://giaithuongnhagiao.vnu.edu.vn

 

Các ứng viên ứng cử hoặc cá nhân/đơn vị đề cử lưu ý:

– Ứng viên ứng cử hoặc cá nhân/đơn vị đề cử trên website Giải thưởng theo mẫu phiếu đề cử và ứng cử tại Phụ lục I và II của Quy chế Giải thưởng trước ngày 21/11/2022.

– Ứng viên nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế Giải thưởng trước ngày 30/11/2022.

Đơn vị, cá nhân cần hỗ trợ về thủ tục tham gia Giải thưởng xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, SĐT: 0388968381, email: tuyetanhnt@vnu.edu.vn; cte@vnu.edu.vn.

Xem công văn chính thức dưới đây
 


 
 

Đăng ký tham gia