31 ứng viên đầu tiên được cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc

Diễn ra từ 24/03/2022
Ngày 9/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.
Theo đó, có 11 nghiên cứu sinh và 20 thực tập sinh được cấp học bổng lần này. Mỗi suất học bổng trị giá 100 triệu đồng/nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/thực tập sinh, các ứng viên được nhận trước 50% giá trị học bổng. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa và tác động to lớn tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.
 
 
Trước đó, ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau tiến sỹ ở ĐHQGHN. Thông qua quyết định này, ĐHQGHN sẽ thu hút được nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ giỏi đến học tập, nghiên cứu. Từ đó, vị thế và tiềm lực khoa học của ĐHQGHN sẽ được gia tăng, đồng thời, ảnh hưởng và xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế cũng sẽ được giữ vững và tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên trong cả nước tiên phong thiết lập và cấp học bổng cho thực tập sinh sau tiến sĩ.

Tạ Lụa - VNU Media

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2092/N30488/31-ung-vien-dau-tien-duoc-cap-hoc-bong-cua-dHQGHN-danh-cho-nghien-cuu-sinh-va-thuc-tap-sinh-xuat-sac.htm

Đăng ký tham gia