Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Diễn ra từ 05/04/2023

Ngày 27/2/2023 vừa qua, ĐHQGHN đã ban hành hướng dẫn số 556/HD-ĐHQGHN về việc HƯỚNG DẪN thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2023 gồm 2 đợt vào 06/5/2023 và 16/9/2023.

Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: các đơn vị có thể chủ động thời gian tổ chức tuyển sinh nhưng phải đảm bảo thời gian đề nghị phê duyệt điểm trúng tuyển không muộn hơn mốc thời gian được quy định trong văn bản này.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị đào tạo sau đại học (SĐH) thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 với các nội dung cụ thể tại đây.

 

 Ban Đào tạo - VNU Media


Đăng ký tham gia