JSAMD - Tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE (Science Citation Index Expanded) của WOS

Diễn ra từ 14/06/2023

Tạp chí Khoa học - Vật liệu và linh kiện tiên tiến (Journal of Science Advanced Materials and Devices - JSAMD) là Tạp chí Khoa học của ĐHQGHN thành lập từ năm 2016. JSAMD xuất bản các công trình khoa học theo mô hình hợp tác xuất bản với nhà xuất bản Elsevier B.V của Hà Lan.

Chỉ một (01) năm sau, JSAMD đã được chấp nhận vào hệ thống nhóm tạp chí mới nổi (ESCI - Emerging Sources Citation Index) của Web of Science (WoS) (7/2017). Sau 2 năm, JSAMD được xét vào danh mục SCOPUS (4/2018).

Tháng 12/2019, JSAMD đã được xét chọn để chính thức có mặt trong danh mục SCIE (Science Citation Index Expanded) của WoS. Theo số liệu công bố năm 2022, JSAMD được xếp hạng Q1 (top 25% tạp chí tốt nhất thế giới), chỉ số Citescore = 9.9 và chỉ số ảnh hưởng IF = 7.382.

Tháng 6/2023, JSAMD đã đạt chỉ số Citescore = 11.3 theo công bố của SCOPUS.

JSAMD khẳng định vị thế là tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam đạt được thành tích xuất sắc này.

ĐHQGHN luôn tài trợ cho để xuất bản một số công bố theo mô hình xuất bản mở, miễn phí. Theo GS. Nguyễn Hữu Đức - Tổng Biên tập sáng lập,  mô hình xuất bản này không những khuyến khích các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN cùng gửi các bài nghiên cứu chất lượng cao đến để được bình duyệt và xuất bản, mà còn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu và cộng đồng khoa học tiếp cận nhanh và trực tiếp đến kết quả nghiên cứu, làm tăng chỉ số ảnh hưởng, rất phù hợp với xu thế khoa học mở (open science) mà Liên hợp quốc đang cổ suý.

GS. Nguyễn Hữu Đức cũng cho biết thêm: Thực tế thì trong hai năm qua, tạp chí JSAMD đã thực hiện thí điểm mô hình xuất bản mở - tác giả trả phí với mức phí 1300 USD/bài (nộp cho NXB Elsevier) và đã được các nhà KH ở các nước phát triển, Trung Quốc, Hàn Quốc, … hưởng ứng cao. Để tạo điều kiện công bố cho các nhà khoa học Việt Nam và các nước thuộc nhóm research4life, ĐHQGHN vẫn tiếp tục tài trợ với số lượng nhất định.

 Thùy Dương - VNU Media


Đăng ký tham gia