[VTV1] Chọn ngành khoa học cơ bản: Nên hay không?

Diễn ra từ 05/04/2023

Đây là một vấn đề thời sự đang được quan tâm. Các gia đình đang có con vào ĐH đang quan tâm nhất về vấn đề nên cho con học ngành gì, những ngành hấp dẫn thí sinh: Kinh doanh; Quản lý; Máy tính; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật… những ngành này đã chiếm tới 46% thí sinh. Các ngành thủy sinh nông nghiệp thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội thuộc vào nhóm top dưới.


Đăng ký tham gia