Hội nghị - Hội thảo


(Sắp diễn ra) Hội thảo “Các vấn đề kinh tế đương đại tại các quốc gia châu Á” (CEIAC 2022)

(Sắp diễn ra) Hội thảo “Các vấn đề kinh tế đương đại tại các quốc gia châu Á” (CEIAC 2022)

Ngày 16/12/2022 tới đây, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế liên quan đến các vấn đề kinh tế đương đại tại các quốc gia châu Á (CEIAC) năm 2022. Chủ đề của Hội thảo CEIAC 2022 đề cập đến các khía cạnh rộng lớn của các vấn đề kinh tế đương đại ở các nước Châu Á nhằm có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế và cũng như đưa ra các giải pháp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế châu Á.

Thông báo mời tham dự Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) lần thứ 3

Thông báo mời tham dự Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) lần thứ 3

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo mời tham dự Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) lần thứ 3. Hội thảo do Trường Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) sáng lập và nắm giữ bản quyền. Trường Quốc tế là đơn vị đăng cai tổ chức.

Hội thảo quốc tế “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (EFIS) lần thứ I

Hội thảo quốc tế “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (EFIS) lần thứ I

Với mong muốn xây dựng một diễn đàn học thuật có uy tín ở lĩnh vực sáng nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo, ngày 1/12/2022, Trường Quốc tế, ĐHQGHN đã phối hợp cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức hội thảo quốc tế thường niên với chủ đề “Sáng nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo” (Entrepreneurship, Finance and Innovation Symposium - EFIS) lần thứ I. Đây cũng là các lĩnh vực ưu tiên trong định hướng phát triển của nhà trường.

Hội thảo quốc tế thường niên EFIS lần thứ I

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên EFIS lần thứ I. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề, những thách thức trong đổi mới, kinh doanh và tài chính. Đây cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Hội thảo Computing4Human 2022

Hội thảo Computing4Human 2022

Computing4Human (C4H) là chuỗi hội thảo quốc tế do Trường Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) sáng lập và nắm giữ bản quyền. Năm 2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo Computing4Human lần thứ 3.