Hội nghị - Hội thảo


Thông báo tổ chức Tọa đàm - UniHub#11: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

Thông báo tổ chức Tọa đàm - UniHub#11: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

Tiếp nối chuỗi tọa đàm của UniHub năm 2022, Ban Điều hành Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) trân trọng gửi tới Quý Thầy/Cô thông tin về UniHub#11 – Tọa đàm: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

Tọa đàm: Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội các trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Tọa đàm: Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội các trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Nằm trong khuôn khổ chuỗi tọa đàm UEB Research and Sharing, Viện Quản trị Kinh doanh đã phối hợp với Đại học Kinh doanh Leeds, Anh Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội các trường kinh doanh (CABS) xếp hạng” vào ngày 10/9/2022.

Hội thảo Quốc tế ICYREB 2022

Hội thảo Quốc tế ICYREB 2022

Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế Các nhà Khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2022 (ICYREB) với chủ đề: “Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế”.

Hội thảo giáo dục - VEC 2022

Hội thảo giáo dục - VEC 2022

Để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, tổ chức thường niên Hội thảo giáo dục - VEC nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Hội thảo đã trở thành diễn đàn chính sách để tập hợp nhiều ý kiến đóng góp hữu ích xây dựng nền giáo dục Việt Nam, tạo nền tảng cho phát triển đất nước.

Gặp gỡ Toán học 2022: Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ

Gặp gỡ Toán học 2022: Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đồng thời với mục tiêu kết nối các hoạt động nghiên cứu - trao đổi giữa các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ của các trường đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Bắc, Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa Toán-Cơ-Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức chương trình: “Gặp gỡ Toán học 2022 - Hội thảo Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ”