Kết nối nghiên cứu


Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

Ngày 25/10/2021, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.

Nhóm nghiên cứu Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

Nhóm nghiên cứu Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

Với kế hoạch xây dựng Trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu khoa học bằng cách xác định hướng nghiên cứu ưu tiên; tập trung đầu tư cho các nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao nhằm tăng số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; các phát minh, sáng chế và các hợp đồng triển khai ứng dụng. Trên cơ sở đó, Trường đã hình thành các nhóm nghiên cứu ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Tính đến năm 2020, Trường đã có 10 nhóm nghiên cứu mạnh và 01 nhóm nghiên cứu tiềm năng đã được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận:

Hội thảo Quốc tế C4H 2022

Hội thảo Quốc tế C4H 2022

Hội thảo Computing4Human 2022 tổ chức nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu để cùng thảo luận và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về tất cả các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong mọi mặt của đời sống con người. Phạm vi của hội thảo bao gồm tất cả các khía cạnh của lý thuyết, phương pháp và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm.