Kết nối nghiên cứu


Hội thảo Quốc tế Icech 2022

Hội thảo Quốc tế Icech 2022

Hội thảo Quốc tế lần thứ 10 về những thách thức mới nổi: thích ứng chiến lược trong thế giới bất định

Nhóm nghiên cứu “Phương pháp lý thuyết trường lượng tử”

Nhóm nghiên cứu “Phương pháp lý thuyết trường lượng tử”

1. Tên nhóm: Phương pháp lý thuyết trường lượng tử Trưởng nhóm: GS.TS. Nguyễn Quang Báu – Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN. Email: nguyenquangbau@yahoo.com 2. Các thành viên:

Nhóm nghiên cứu mạnh "hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế

Nhóm nghiên cứu mạnh "hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế

Đợt đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động vừa qua, với kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm đã tiếp tục được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong giai đoạn tiếp theo.

Nhóm nghiên cứu trường quốc tế - Đai học Quốc gia Hà Nội

Nhóm nghiên cứu trường quốc tế - Đai học Quốc gia Hà Nội

1) Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế   Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.