Học bổng Tiến sĩ


HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH, THỰC TẬP SINH CÓ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC
Mục đích
- Học bổng hỗ trợ Nghiên cứu sinh nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, của Đại học Quốc gia Hà Nội; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn kinh phí
Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc được cấp từ các nguồn sau:
1. Kinh phí huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Quỹ học bổng do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ định;
2. Kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Đại học Quốc gia Hà Nội;
3. Kinh phí từ các nguồn thu của đơn vị để cùng cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh của đơn vị. 

Chế độ tài chính đối với nghiên cứu sinh
1. Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng).
2. Nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Đơn vị đào tạo có thể xem xét quyết định miễn học phí cho nghiên cứu sinh.

Tiến độ dự kiến cấp học bổng cho nghiên cứu sinh
a) Hội đồng xét học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét và đánh giá cấp học bổng định kỳ cho nghiên cứu sinh;
b) Lần đầu, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh: Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên môn, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh;
c) Các lần tiếp theo, cấp 50 triệu đồng/nghiên cứu sinh (hoặc phần học bổng còn lại): Trên cơ sở đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu, nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng cho chu kỳ báo cáo. Nghiên cứu sinh chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.
d) Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của nghiên cứu sinh thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa 12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.

 
>>> Học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN năm 2022
Chương trình Học bổng của Hội đồng Anh dành cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM

Chương trình Học bổng của Hội đồng Anh dành cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM

ĐHQGHN kính gửi tới các đơn vị đào tạo thông tin chương trình học bổng Hội đồng Anh dành cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM:

20 suất học bổng Chính phủ du học tại Ba Lan năm 2023

20 suất học bổng Chính phủ du học tại Ba Lan năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2023 với 20 suất học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Học bổng dành cho nghiên cứu sinh của Chính phủ Ireland

Học bổng dành cho nghiên cứu sinh của Chính phủ Ireland

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bậc tiến sỹ bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2023-2024. Chương trình dành cho ứng viên tới từ các trường đại học đối tác của Đại sứ quán Ireland cơ hội học tập và nghiên cứu tại Ireland trong thời gian 1 năm.

[HỌC BỔNG 89] Học Bổng Toàn Phần Dành Cho Tiến Sĩ

[HỌC BỔNG 89] Học Bổng Toàn Phần Dành Cho Tiến Sĩ

(Vietnamnet) Theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 89). 
Học Bổng Chính phủ Singapore Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ 2022

Học Bổng Chính phủ Singapore Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ 2022

(A*STAR) Chính phủ Singapore đã trao hơn 950 Học bổng. Hơn 29.000 Đơn đăng ký đã được nhận từ hơn 170 Quốc gia. Học bổng dành cho Thạc sĩ, Thạc sĩ Dẫn đến Tiến sĩ. hoặc bạn sẽ lấy bằng Tiến sĩ. Bằng cấp ngay sau khi có Bằng Cử nhân. Phương tiện nghiên cứu là tiếng Anh. Bạn sẽ có cơ hội học tập tại các trường Đại học hàng đầu của Singapore như Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD).
Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ New Zealand 2022 - 2023 (Global Research Alliance Doctoral Scholarships (NZ-GRADS)

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ New Zealand 2022 - 2023 (Global Research Alliance Doctoral Scholarships (NZ-GRADS)

(NZ-GRADS) New Zealand hỗ trợ Liên minh nghiên cứu toàn cầu (Global Research Alliance) nghiên cứu về tác động khí nhà kính nông nghiệp (GRA), thông báo cung cấp học bổng bậc Tiến sĩ cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển. Học bổng này tạo điều kiện cho sinh viên từ các nước đang phát triển đến New Zealand để tham gia các dự án nghiên cứu liên quan đến giảm thiểu khí nhà kính nông nghiệp.