[HỌC BỔNG 89] Học Bổng Toàn Phần Dành Cho Tiến Sĩ

(Vietnamnet) Theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 89). 
I. Quyền lợi của người nhận học bổng 89:
Được cấp học bổng và chi phí đào tạo tương ứng với trình độ và hình thức đào tạo đã dự tuyển và trúng tuyển trong thời gian quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư.
Được hưởng các quyền lợi quy định tại Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở trong nước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi được cử đi đào tạo ở trong nước.
Giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học công lập được hưởng thêm các quyền lợi khác theo quy định Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập được hưởng thêm các quyền lợi khác (nếu có) theo thỏa thuận giữa người được cử đi đào tạo và cơ sở cử đi.

II. Đối tượng xét học bổng 89: 
1.Trình độ Tiến sĩ: 
a) Giảng viên đại học;
b) Những người đang theo học chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ở trong nước, ở nước ngoài hoặc chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa cơ sở giáo dục ở trong nước với cơ sở giáo dục ở nước ngoài nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng của Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 911/QĐTTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ cam kết trở thành giảng viên của cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.
Vietnamnet
 
>>> Các văn bản về Học bổng 89 (Đề án 89) : 
 
Danh sách các ngành đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội trong danh mục các cơ sở đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89 theo QĐ số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2021 và QĐ 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17/09/2021. 
 

TT

Tên cơ sở đào tạo

Tên ngành đào tạo

Mã số

1

Khoa Luật - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Luât dân sự và tố tụng hình sự

9380103

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

9380102

Luật Hình sự và Tố tụng hình sự

9380104

Luật Kinh tế

9380107

Luật Quốc tế

9380108

Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

9380106

2

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: đến 17h00 ngày 30/8/2022.
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Hệ thống thông tin

9480104

Kỹ thuật phần mềm

9480103

Vật liệu và linh kiện nanô

 

Khoc học máy tính

9480101

Cơ kỹ thuật

9520101

3

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: đến 17h00 ngày 30/8/2022.
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Cơ học          

9440109

Địa chất học    

9440201

Hải dương học    

9440228

Hoá học           

9440112

Khoa học môi trường

9440301

Quản lý tài nguyên và môi trường

9850101

Quang học           

9440110

Sinh học          

9420101

Toán học          

9460101

Toán tin          

9460117

Toán ứng dụng  

9460112

Vật lý chất rắn          

9440104

Vật lý địa cầu    

9440111

Vật lý lý thuyết và vật lý toán          

9440103

Vật lý nguyên tử và hạt nhân  

9440106

Vật lý nhiệt  

 

Vật lý vô tuyến điện và điện tử          

9440105

4

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: từ 16/5/2022 đến 30/8/2022.
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Báo chí học

9320101

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9229002

Đông Nam Á học

9310620

Khảo cổ học    

9229017

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9229015

Lịch sử thế giới

9229011

Lịch sử Việt Nam

9229013

Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu

9229024

Quan hệ quốc tế

9310026

Quản lí khoa học và công nghệ

9340412

Tâm lí học 

9310401

Xã hội học

9310301

5

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 05/5 đến 17h00 ngày 30/8/2022
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Kinh tế chính trị

9310102

Kinh tế quốc tế

9310106

Quản trị kinh doanh 

9340101

Tài chính - Ngân hàng

9340201

6

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Thời gian đăng ký:  từ 8h00 ngày 05/05 đến 17h00 ngày 30/8/2022
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Ngôn ngữ Anh

9220201

Ngôn ngữ Pháp

9220203

Ngôn ngữ Trung Quốc

9220204

Lý luận và phương pháo dạy học bộ môn

9140111

7

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 05/05 đến 17h00 ngày 30/08/2022.
Xem thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022 TẠI ĐÂY.

Quản lí giáo dục

9140114

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115

 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI ĐHQGHN: TẠI ĐÂY
 
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)