Các tài liệu kèm theo hồ sơ Học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN

Để nộp hồ sơ Học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc tại ĐHQGHN, các ứng viên cần đáp ứng tất cả các yêu cầu, bao gồm nộp các tài liệu kèm theo (xem bảng dưới đây). Hồ sơ có thể được coi là không hợp lệ nếu thiếu các tài liệu kèm theo.

Tất cả các tài liệu kèm theo được tải lên YSIP VNU cần có dung lượng dưới 2MB. Nếu tài liệu kèm theo có nhiều trang và không thể scan lên trong khoảng dung lượng này, ứng viên có thể tách tài liệu ra làm nhiều tệp, và ghi rõ số thứ tự, ví dụ: “part 1 of 2”, “part 2 of 2”.
 
Loại giấy tờ kèm theo Gợi ý cách đặt tên file Yêu cầu về file lưu
Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân) 01-NguyenVanA-CCCD Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 2MB
Đơn đề nghị xét cấp học bổng lần đầu 02-NguyenVanA-Don xet HB Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 2MB
Cam kết thực hiện quy định xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh/thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc 03-NguyenVanA-Cam ket Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 2MB
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh  03-NguyenVanA-QD NCS Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 2MB
Bản sao công chứng bằng đại học (hoặc Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp) 04-NguyenVanA-Bang dai hoc
04-NguyenVanA-Bang diem DH
Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Bản sao công chứng bằng Thạc sĩ (nếu có) (hoặc Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp) 04-NguyenVanA-Bang thac si
04-NguyenVanA-Bangdiem Thac si
Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Tóm tắt đề cương nghiên cứu được thông qua 05-NguyenVanA-De cuong Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Các minh chứng sản phẩm nghiên cứu: bài báo, báo cáo hội thảo, đề tài, công trình nghiên cứu (nếu có) 06-NguyenVanA-Q1.1-
06-NguyenVanA-Q1.2-
Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Thư giới thiệu của Nhà khoa học có uy tín 1 07- NguyenVanA-Thu gioi thieu- Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Thư giới thiệu của Nhà khoa học có uy tín 2 07- NguyenVanA-Thu gioi thieu- Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Công văn cử đi dự tuyển (đóng dấu của cơ quan hiện tại) (nếu có) 08-NguyenVanA- Cong van du tuyen Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB
Chứng minh năng lực tiếng Anh 09-NguyenVanA-Chungchi TA Loại file: pdf.
Dung lượng: dưới 5MB

Ứng viên Tiến sỹ nghiên cứu phải: 
  • Điền đầy đủ thông tin đăng ký theo biểu mẫu và trong thời hạn. 
  • Đáp ứng các tiêu chí của nhóm ứng viên tương ứng;
  • Nộp một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu (không có mẫu) tại thời điểm nộp hồ sơ nêu rõ phương pháp luận, lịch trình nghiên cứu và lược khảo tài liệu ngắn gọn;
  • Có ít nhất một thư giới thiệu học thuật của một chuyên gia có uý tín liên quan đến lĩnh vực ứng viên nghiên cứu. 
  • Cung cấp danh mục các các sản phẩm khoa học, nghiên cứu có liên quan.
  • Cung cấp minh chứng sản phẩm khoa học đã công bố. 
  • Cam kết thực hiện quy định xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh/thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.
----------------------------
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)