Cách nộp hồ sơ Học bổng dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN


1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ
Học bổng chương trình Ươm tạo tài năng trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc tiếp nhận hồ sơ 
Đợt đầu năm: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 1; Kết thúc: 17h00 ngày 31/5. 
Đợt cuối năm: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 2; Kết thúc: 17h00 ngày 30/11.

Hồ sơ hoàn thiện sau thời gian trên cho dù đã được khởi tạo từ trước đó cũng được coi là không hợp lệ.

2. CÁCH NỘP HỒ SƠ: nộp hồ sơ trực tuyến tại trang
    https://ysip.vnu.edu.vn hoặc 
    https://hocbong.vnu.edu.vn
    phần Học bổng Tiến sĩ: https://ysip.vnu.edu.vn/hoc-bong-tien-sy/
 
3. THÔNG TIN THAM KHẢO KHI NỘP HỒ SƠ
4. LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ:
Nên sử dụng các trình duyệt Internet Explorer, Firefox hoặc Chrome để vào Kênh Ươm tạo Nhà khoa học trẻ ĐHQGHN (YSIP VNU). Một số chức năng của Kênh Ươm tạo Nhà khoa học trẻ ĐHQGHN (YSIP VNU) có thể không tương thích với các trình duyệt khác.

Lưu hồ sơ: Đối với những câu trả lời dài trong hồ sơ, ứng viên luôn luôn nên lưu lại một bản dự phòng câu trả lời của mình trong Word trước khi bấm “Next” hoặc "Submit" trên YSIP VNU. Sau khi nộp hồ sơ, bạn nên giữ lại một bản để tham khảo và có thể tham chiếu nếu Hội đồng đánh giá cần xác nhận lại bất cứ thông tin nào.

Ngoài ra, đơn vị đào tạo trực tiếp có thể yêu cầu ứng viên nộp bộ hồ sơ bản cứng để thực hiện rà soát khi có yêu cầu. 

Nộp hồ sơ sớm trước ngày hết hạn: Ứng viên cần lưu ý rằng YSIP VNU là hệ thống nộp hồ sơ online. Ứng viên không nên đợi tới hạn chót để tải lên các giấy tờ kèm theo hay nộp hồ sơ. Trang web có thể bị lỗi/nghẽn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nhận hồ sơ, và ứng viên có thể gặp khó khăn trong việc nộp đơn. Nếu cần phải đợi tới ngày cuối mới có thể bổ sung một số giấy tờ cần thiết, ứng viên cũng nên hoàn thành hết tất cả các mục khác trước đó. 

Mã số YSIP VNU: Khi tạo một hồ sơ mới trên YSIP VNU, ứng viên sẽ được cấp một số báo danh (mã số YSIP VNU). Mã YSIP VNU sẽ có dạng YVD 0222001 (xxxxxxx là số riêng của mỗi ứng viên). Ứng viên cần ghi nhớ số này và trong tất cả thư  trao đổi với YSIP VNU, ứng viên cần nêu rõ số YSIP VNU và họ tên đầy đủ của mình.

Thông tin liên lạc: Mục “Địa chỉ thường trú:” trong hồ sơ là địa chỉ nơi ứng viên đang sinh sống. “Email” là địa chỉ thuận tiện nhất cho ứng viên nhận thư. Ứng viên nên thường xuyên check spam/junk mail để tránh thất lạc thông tin. 

Khi điền đơn xin học bổng trực tuyến: sau khi điền thông tin cơ bản, ưng viên lưu ý chọn đúng loại học bổng phù hợp với minh:
- Học bổng xét lần đầu.
- Học bổng xét duỳ trì.

5. CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG 
 
TT Công việc Thời gian 
1 Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng Đợt đầu năm:
- Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 1; 
- Kết thúc: 17h00 ngày 31/5    
------------
Đợt cuối năm:
- Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 2; 
- Kết thúc: 17h00 ngày 30/11
2 Đơn vị đào tạo tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng của ứng viên Đợt đầu năm: Theo kế hoạch của đơn vị
-------------
Đợt cuối năm: Theo kế hoạch của đơn vị
3 Đơn vị đào tạo gửi công văn đề nghị ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) kèm theo danh sách NCS, TTS đề nghị xét cấp học bổng và các hồ sơ liên quan Đợt đầu năm: Trước ngày 15/6
-------------
Đợt cuối năm: Trước ngày 15/12
4 Hội đồng xét cấp học bổng của ĐHQGHN thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực của ứng viên và quyết định cấp học bổng cho NCS, TTS, công bố công khai danh sách NCS, TTS được cấp học bổng Đợt đầu năm: Trước ngày 30/6
-------------
Đợt cuối năm: Trước ngày 30/12


5. CÔNG BỐ THÔNG TIN
  • Ban Đào tạo ĐHQGHN. 
  • Kênh Ươm tạo nhà khoa học trẻ ĐHQGHN. 
------------------
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)