Học bổng Tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard Yenching và Đại học Quốc gia Singapore

Trong năm học 2022-2023, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể đề cử tối đa 2 ứng viên trong số các giảng viên trẻ triển vọng nhất của ĐHQGHN để đăng ký tham gia chương trình tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard Yenching và Đại học Quốc gia Singapore. Các giảng viên được đề cử phải làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chú trọng về văn hóa (các lĩnh vực nghiên cứu đủ điều kiện được liệt kê trong phụ lục đính kèm thông báo này). Các học giả có trọng tâm nghiên cứu là so sánh, và bao gồm một hoặc nhiều quốc gia châu Á, được đặc biệt khuyến khích. Tài trợ của HYI chỉ dành cho các ứng viên theo học bằng Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore.

Tóm tắt về chương trình học bổng chung này và thủ tục đăng ký:

Học bổng Tiến sĩ phơi hợp giữa HYI-NUS (Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội và Viện Nghiên cứu Châu Á là đơn vị tổ chức chính) đã thành lập một chương trình học bổng tiến sĩ phối hợp, theo đó các ứng viên đăng ký đồng thời để lấy bằng Tiến sĩ tại NUS và chương trình học giả tại HYI.

Các ứng viên phải đến từ các trường đại học hoặc viện nghiên cứu đối tác của HYI ở Đông Nam Á và làm việc về các chủ đề trong Nghiên cứu Đông hoặc Đông Nam Á, với cách tiếp cận đa ngành hoặc liên ngành. Để biết thêm thông tin về các chương trình của NUS, vui lòng kiểm tra trang web của Đại học Quốc gia Singapore: http://www.nus.edu.sg.

Thí sinh phải nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Khoa Sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Thời hạn nhận hồ sơ là ngày 01 tháng 11 năm 2021. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu HYI-NUS (lấy từ Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN) và nộp cùng với mẫu đơn đăng ký của NUS chuẩn và các tài liệu hỗ trợ liên quan để bộ phận / chương trình thích hợp mà bạn đang đăng ký như được liệt kê trên trang web .

Trong thời gian các ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ xét tuyển vào NUS, Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN sẽ thông báo cho Viện Harvard-Yenching danh sách các ứng viên được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt chính thức. Ứng viên được lựa chọn sẽ ghi danh lấy bằng tiến sĩ và nhận học bổng NUS. Các ứng viên thông thường sẽ ở học tập, nghiên cứu tại NUS trong ba năm và ở Mỹ trong một năm học. Phần học bổng do NUS tài trợ tối đa là ba năm, và phần ở Hoa Kỳ sẽ do HYI tài trợ. Trong khi ở Mỹ, sinh viên thường sẽ theo học tại Đại học Harvard. Ở đây, học viên cần hoàn thành các môn học, học viên có thể tham gia một học kỳ đầy đủ của môn học (tức là bốn khóa học) với tư cách là một sinh viên đặc biệt tại Harvard mà họ nhận được tín chỉ tại NUS. Trong khi các ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ phối hợp này học viên cũng có thể tự đăng ký các chương trình khác nhưng Viện Harvard-Yenching sẽ chỉ cung cấp tài trợ cho các ứng viên theo học bằng Tiến sĩ tại NUS. Xin lưu ý rằng Viện không nhận các đơn đăng ký riêng lẻ cho chương trình trên. Các đơn xin học bổng được gửi trực tiếp đến Viện mà không có sự chấp thuận chính thức của một tổ chức đề cử được ủy quyền sẽ không được xem xét.

Lĩnh vực nghiên cứu: Các ngành học của ứng viên trong khoa học xã hội và nhân văn sẽ được xem xét: • Nhân chủng học • Khảo cổ học • Khu vực và nghiên cứu quốc tế • Lịch sử nghệ thuật và kiến ​​trúc • Lịch sử (bao gồm lịch sử kinh tế và luật pháp) • Ngôn ngữ học • Văn học • Truyền thông và nghiên cứu phim • Triết học • Chính trị • Nghiên cứu tôn giáo • Xã hội học • Phụ nữ, Giới tính và Nghiên cứu tình dục.

Các ứng viên thuộc các ngành Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Luật, Tâm lý và Hành chính Công có thể được xem xét, nhưng phải kiểm tra với Viện trước khi nộp đơn. Nếu ngành học của bất kỳ ứng viên nào nằm ngoài phạm vi nêu trên và bạn không chắc ứng viên đó có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN trước khi nộp hồ sơ.
Quốc Hùng

Link bài viết: https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2099/N28513/Chuong-trinh-hoc-bong-Tien-si-phoi-hop-giua-Vien-Harvard-Yenching-va-dai-hoc-Quoc-gia-Singapore.htm
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)