Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ New Zealand 2022 - 2023 (Global Research Alliance Doctoral Scholarships (NZ-GRADS)

(NZ-GRADS) New Zealand hỗ trợ Liên minh nghiên cứu toàn cầu (Global Research Alliance) nghiên cứu về tác động khí nhà kính nông nghiệp (GRA), thông báo cung cấp học bổng bậc Tiến sĩ cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển. Học bổng này tạo điều kiện cho sinh viên từ các nước đang phát triển đến New Zealand để tham gia các dự án nghiên cứu liên quan đến giảm thiểu khí nhà kính nông nghiệp.
 

Deadline: (NZT Time Zone): 30 Sep 2022 11:59 PM. 
 
Đối với lĩnh vực đặc biệt này, New Zealand cung cấp tổng cộng 4 dự án bậc Tiến sĩ phù hợp với các chương trình nghiên cứu:
- Đánh giá sự thay đổi carbon trong đất liên quan đến quản lý đất đai và thay đổi sử dụng đất.
- Ý nghĩa dài hạn của việc bón phân phốt pho đối với quá trình tạo ra nitơ trong đất và phát thải khí nhà kính.
- Đặc điểm thực vật ảnh hưởng đến khí thải N2O từ đất.
- Climate Neutral Farms (ClieNFarms).

TIÊU CHÍ XÉT, CẤP HỌC BỔNG:
 • Bạn phải tiến hành nghiên cứu bậc Tiến sĩ tại New Zealand (không phải từ xa).
 • Bạn không thuộc quốc tịch New Zealand (hoặc Úc) và hiện đang không thường trú tại 2 quốc gia trên.
 • Bạn có quốc tịch thuộc quốc gia đang phát triển.
 • Bạn cần phải nộp đơn vào một trong những dự án có sẵn (nêu trên).
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:
 • Đơn đăng ký phải được hoàn thành và nộp trước 23h59′ 30/9 (theo giờ New Zealand), thông qua Cổng thông tin ứng dụng trực tuyến New Zealand.
 • Để đảm bảo xử lý nhanh chóng, tất cả các tệp đính kèm cần được tải lên trong cổng thông tin ứng dụng dưới dạng tệp PDF.
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: Ứng viên phải cung cấp các thông tin sau và phải tải các tài liệu sau lên cổng đăng ký:
 • Minh chứng về quyền công dân của bạn.
 • Đáp ứng các yêu cầu để đăng ký chương trình tiến sĩ tại trường đại học được chọn.
 • Thành tích chuyên môn, điểm số và giấy chứng nhận chuyên môn.
 • Thư xin đăng ký học bổng (khoảng 1 trang) giải thích lý do tại sao bạn sẽ là ứng cử viên phù hợp nhất với dự án đã chọn.
 • CV (tối đa hai trang).
 • Bạn cũng sẽ cần cung cấp tên và email của 2 cố vấn chuyên môn của bạn.
LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY.
NZ-GRADS

>>> Tin bài liên quan: 
- Học bổng chương trình Ươm tạo tài năng trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.
- Chương Trình YSEALI Professional Fellows Program 2023.
- Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Erasmus Mundus Tại Các Nước Châu Âu 2023 – 2024.
- Học bổng Tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard Yenching và Đại học Quốc gia Singapore.
- Học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Hàn Quốc.
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)